Småföretagare kan få mindre att leva av

Källa: Svenskt Näringsliv nyhetsbrev 2017.04.11 
GÄSTKRÖNIKASjukskatt, vinstförbud, kilometerskatt, flygskatt, kraftigt höjd småföretagarskatt… Senaste halvåret har det inte varit någon hejd på förslag för hur livet ska göras besvärligare för småföretagare som nu också kan tvingas betala nära tre miljarder mer i skatt. Hur de samtidigt ska kunna generera alla nya jobb de förväntas skapa är en gåta.

Lönerna inom industrin höjs under tre år med två procent årligen. Men redan nästa år hotar regeringen sänka hälften av nettoinkomsten med sex procent på ett bräde för en stor del av landets småföretagare. Skatten på deras bolagsutdelningar ska höjas rejält, något som svider rejält i skinnet på den stora del av mindre företagare som har utdelningen som en viktig del av försörjningen. I många fall betyder den mer än den lön som de kan ta ut. Det handlar om knappt 11 000 kr netto i månaden som den mest gynnsamma utdelningen ger i dag.

Vad hjälper det att regeringen tagit fram dammvippan och putsat lite på de så kallade 3:12-reglerna när småföretagarna ändå åker på en skattesmäll på totalt närmare tre miljarder. Det är ju i de mindre företagen som en stor del av de nya jobben skapas. Att drastiskt försämra villkoren för många mindre företagare är som att skjuta sig själv i foten. Försämrade …
  villkor sporrar förstås inte till att starta, driva, satsa och anställa. Det är inte rätt väg om vi ska få ut flera i arbete.

Den arsenal med skattehöjningar som regeringen senaste tiden jobbat intensivt för att sjösätta hotar att slå väldigt hårt mot olika grupper. Ta en åkare som transporterar timmer exempelvis. 30 000 mil om året och kanske 10 kronor i vägslitageskatt ger en kostnadsökning på 300 000 kronor, pengar som det kan bli svårt att ta hem från kunder i en bransch med små marginaler och mycket tuff konkurrens. Lägg till det att höjd kapitalskatt från 20 till 25 procent minskar nettot med 8 000 kronor om året på utdelningen från eget bolag. Utrymmet för egen lön är ofta mycket begränsat. Hur ska det gå ihop?

Pengar är inte allt för småföretagare. Ofta vill de förverkliga något som de tror på och är beredda att offra mycket av egen bekvämlighet för att förverkliga. Semester en vecka, jobb sju dagar i veckan, dåligt eget skydd om något går på tok och ingen fast lön. Först ska anställda ha sitt, sedan handlar det om hur företaget går och till sist vad som finns kvar i botten av kassalådan. Det är vardagen för många mindre företagare som brinner för sina idéer, har entreprenörandan i generna och lever för sina företag.

Men när jag ser förslagen på hur de ska klämmas åt med ännu flera skatter och avgifter undrar jag om beslutsfattarna satt sig in i småföretagarnas förhållanden. Det är svårt att tro att de inser hur oerhört hårt många ofta kämpar för att deras företag ska överleva, utvecklas, generera jobb och produkter.
En del vill att barnen ska ta över en dag, men det är ofta mer gynnsamt att sälja till andra än till en son eller dotter som sedan länge jobbat in sig och blivit en viktig kugge i företaget. Är det en vettig ordning?
Bo Östman
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/norrbotten/smaforetagare-kan-fa-mindre-att-leva-av_673339.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2017-04-13&utm_campaign=nfsn&sid=820989434

Posted by SweDutch