Skype lanserar sin röstöversättning

Källa: nyhetsbrev NyTeknik 2014.12.15
Skype lanserade på måndagen en testversion av röstöversättning i realtid. Inledningsvis fungerar översättningen mellan engelska och spanska, och bara på Windows 8.1.

Översättningstjänsten, som presenterades i maj 2014, analyserar det den ena parten säger och visar det som text, medan innehållet översätts automatiskt och läses upp av en maskinell röst för den andra parten. Översättningen visas också som text.
Inledningsvis kan tjänsten översätta mellan engelska och spanska, men fler språk ska läggas till efterhand, och redan nu kan textmeddelanden översättas mellan över 40 språk, däribland svenska. Den som är intresserad av att delta i testversionen kan anmäla sitt intresse här.
I en bloggpost redogör Microsoft, som äger Skype, för utmaningarna med direktöversättning av talat språk, och beskriver tjänsten som ett resultat av tiotals års forskning inom röstförståelse, automatisk översättning samt teknik för självlärande datorer, kombinerat med ett fokus på användarmiljön.
Den automatiska översättningen är i huvudsak statistiskt baserad. Röstförståelsen, som länge präglats av en relativt hög felfrekvens, har förbättrats genom användning av så kallade neurala nätverk. Tekniken för självlärande ….. Artikeln fortsätter 
  system gör att tjänsten förbättras efterhand, och den är samtidigt en sorts lim som sammanfogar det analyserade talade språket med den automatiska översättningen.
I talat språk, som styrs av mänskliga tankar där någon ändrar sig och associerar till nya idéer, uppstår en mängd uppehåll och avbrott, ibland med utfyllnader som mmm eller eehhh. Det självlärande systemet eliminerar sådana utfyllnader, delar upp texten i meningar och lägger till interpunktion och stor bokstav.
En del utfyllnadsuttryck får vara kvar, och systemet är också tränat på vardagligt språk och slanguttryck.
Som träningsmaterial har använts allt från videor med undertexter till utskrifter av inspelade samtal. I den nuvarande tjänsten blir användare upplysta om att samtalet spelas in för att förbättra tjänsten.
http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3871666.ece

Posted by SweDutch