Skattefuskare beviljas resning

Källa: nyhetsbrev Affärsvärlden 2013.07.16 (http://www.affarsvarlden.se/affarsjuridik/article3729995.ece)
Många som dömts för skattebrott kommer att kunna begära resning och kräva skadestånd av staten. Det står klart efter en dom i Högsta domstolen (HD) i dag.

I juni slog HD fast att en person som redan har fått betala skattetillägg inte får åtalas för skattebrott. Att ett och samma brott prövas i två olika förfaranden, så kallad dubbelbestraffning, är nämligen förbjudet enligt både Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga.
I dag bestämde HD att förbudet mot dubbelbestraffning även ska gälla retroaktivt, från och med februari 2009.
I det pilotfall som nu avgjorts har HD beslutat att hovrätten på nytt ska ta upp ett tidigare avgjort mål om skattebrott, eftersom den dömde tidigare fått betala skattetillägg.
Advokat Leif Gustafson är nöjd med HD:s dom.
– Det var som tippat. Och för en jurist är det här tillfredsställande.
Han har flera klienter som dömts för skattebrott och … Artikeln fortsätter 
  begärt resning, varav två redan har släppts ut ur fängelse inför HD-domen. I viss mån innebär dagens dom en upprättelse för dem, enligt Gustafson.
– Det har varit en massa slumpmässiga utgångar efter 2009. Och de som inte har lyckats har ju känt sig kränkta naturligtvis, säger han och syftar på att olika domstolar har dömt på olika sätt i skattebrottmål.
Även Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg välkomnar domen.
– Jag tycker det är viktigt att HD har tydliggjort det här. Detta är ytterligare ett exempel på en sak som lagstiftaren borde tagit tag i. Om lagstiftaren inte gör sitt arbete då är det Högsta domstolen som får göra det, säger hon och menar att regeringen och riksdagen borde fattat beslut om en lagändring redan 2009. Det var då Europadomstolen ändrade sin praxis – vilket är bakgrunden till dagens beslut i HD.
Just nu arbetar en utredningsgrupp med en översyn av systemet med skattetillägg och åtal för skattebrott. Den ska presentera sina förslag i september. Men, konstaterar Börje Leidhammar, advokat och adjungerad professor i skatterätt, utredningen tillsattes alldeles för sent.
– Det är egentligen en rättsskandal att det här har kunnat pågå så lång tid utan att lagstiftaren har ingripit tidigare. Men bättre sent än aldrig, säger han.
TT: Man kan tänka sig att folk blir upprörda över att människor som har lämnat felaktiga uppgifter om skatten både kan slippa ut ur fängelse och dessutom kräva skadestånd?
– Jag håller med om att de som har gjort fel ska drabbas av en sanktion. Men det måste gå till på ett sätt som är förenligt med lagstiftningen. Och om svenska domstolar och Skatteverket har brutit mot lagstiftningen, då är det rimligt att man också får stå till ansvar för det och kanske betala skadestånd.
– Man ska också tänka på att de redan har fått ett straff i form av skattetillägg. Så det är inte så att man går helt fri från påföljder.
Av de omkring 30 personer som begärt resning sedan domen i juni har ett tiotal släppts ur fängelse tills vidare, skrev Dagens Nyheter i söndags.
Skattebrott är den klart vanligaste formen av ekobrott och hundratals personer lagförs årligen.
Enligt riksåklagaren (RÅ) är det i dag ett hundratal personer som avtjänar straff för skattebrott, men det är inte alla av dem som omfattas av ändringen.

Posted by SweDutch