SF och Nordisk Film förlorar kamp om intrång i filmverk

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2020.0.16

Filmbolagen Svensk Filmindustri och Nordisk Film åker på ett bakslag i tingsrätten. Ansökan om informationsföreläggande mot OVPN avslås.

Filmbolagen Svensk Filmindustri och Nordisk Film har med hjälp av Rättighetsalliansen försökt att få ut uppgifter om den IP-adress som gör intrång i bolagens filmverk. Patent- och marknadsdomstolen säger nu nej till ett informationsföreläggande mot OVPN Integritet AB, som bland annat är verksamt som leverantör av VPN-tjänster och ger sina kunder tillgång till internet genom att tilldela dem en specifik IP-adress.

Vite om 100 000 kronor

Filmbolagen har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska förelägga OVPN, vid vite om 100 000 kronor, att ge filmbolagen information om abonnentuppgifter, alternativt samtliga uppgifter som OVPN innehar om den kund som disponerade en IP-adress vid tidpunkten 2 juni klockan tio i nio på morgonen.

Filmbolagen vill ha namn och adress, fakturauppgifter samt uppgifter om hur länge tjänsten använts och hur mycket som har betalats för nyttjande av ip-adressen ”som används av den illegala tjänsten Pirate Bay och som innehas av OVPN”.

OVPN har dock å sin sida hävdat att  bolaget inte förfogar över ”den information som omfattas av yrkandet om informationsföreläggande eftersom företaget inte loggar den information sökandena efterfrågar”.

Sakkunnigutlåtanden

Enligt bolaget går det inte att retroaktivt säkerställa vilken användare som utnyttjande tjänsten och IP-adressen vid en viss given tid. OVPN har även anfört att en säkerhetskopia hade kunnat ge en bild av vilken part som hade en specifik IP-adress vid det tillfälle den gjordes, men när bolaget mottog ansökan om informationsföreläggande var denna redan raderad.

Vidare har bolaget uppgett att OVPN riskerar, mot bakgrund av att företaget tillhandahåller en tjänst marknadsförd kring integritet och säkerhet, lida stor ekonomisk skada vid bifall till något av filmbolagens yrkanden.

Filmbolagen har åberopat två sakkunnigutlåtanden för att styrka att OVPN har de uppgifter som filmbolagen informationsföreläggande avser.

Men Patent- och marknadsdomstolen är inte övertygad.

”Det går enligt domstolen inte att med utgångspunkt i utlåtandena, som innehåller ett antal osäkerhetsmoment, dra några säkra slutsatser om OVPN:s tillgång till de uppgifter ansökan om informationsföreläggande avser. Inte heller övrig utredning medger några sådana slutsatser. Mot OVPN:s bestridande utgör enligt domstolen utredningen i ärendet inte tillräcklig bevisning för att OVPN har tillgång till de uppgifter sökandena begärt ska lämnas ut. Sökandenas ansökan om informationsföreläggande ska därför avslås”, skriver domstolen.

Svensk Filmindustri och Nordisk Film ska solidariskt ersätta OVPN Integritet AB för dess rättegångskostnader med 108 000 kronor jämte ränta avseende ombudsarvode.

Rättighetsalliansen om The Pirate Bay

Filmbolagens ombud Sara Lindbäck på Rättighetsalliansen berättar att Rättighetsalliansen fick under försommaren uppgifter om att the Pirate Bay hade köpt tjänster av OVPN och att syftet med informationsföreläggandet var att få ut till exempel kunduppgifter om den aktuella ip-adressen för att sedan kunna agera mot intrången.

– Pirate Bay orsakar stor skada för rättighetshavare och har gjort det under mycket lång tid. Det ligger i deras intresse att gömma sig för att kunna fortsätta sin verksamhet. I det här fallet har de använt en svensk tjänsteleverantörer för att dölja sig och det är tråkigt att se att de kommer undan med det, den här gången. Här har VPN-tjänsten tjänat pengar på att dölja brottslig verksamhet och det kan inte vara rätt. Vi kommer fortsätta agera där vi ser att företag säljer sina tjänster till intrångsgörare, säger Sara Lindbäck på Rättighetsalliansen.

Tidigare har filmbolagen riktat informationsföreläggande mot internetoperatören Obenetwork men filmbolagen åkte på ett bakslag även i det målet då Patent- Marknadsdomstolen pekade på att filmbolagen inte lyckats visa att Obenetwork har tillgång till de uppgifterna som de begär information om. Obenetwork har nämligen hela tiden uppgett att IP-adressen är registrerad till OVPN Integritet AB och att Obenetwork saknar uppgifter om OVPN:s slutkunder.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/sf-och-nordisk-film-forlorar-kamp-om-intrang-i-filmverk/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Posted by SweDutch

Lämna ett svar