Sexton frågor till Saabs nya ägare

Källa: nyhetsbrev NyTeknik 2012.06.15
– Ja vi kommer att bygga en elbil i Trollhättan med svenska, kinesiska och japanska ingenjörer, säger Saab Automobiles nya ägare.

När finalen i det halvår långa Saabdramat äntligen kom, med en välbesökt presskonferens i Trollhättan i onsdags, infann sig en viss eufori både hos Trollhättebor, svenskar i allmänhet och politiker.
Men eftertankens kranka blekhet infann sig inom ett dygn. Presskommentarerna har varit avmätta och frågetecknen kring de nya ägarna och deras planer med Saabfabriken i Trollhättan är många. ”Vad kan dom om industriell biltillverkning?”, ”Finns det tillräckligt med pengar?”, ”Kan man verkligen fylla upp Saabfabriken med elbilstillverkning?”.
Ny Teknik har ställt sexton frågor direkt till det nya ägarbolaget National Electric Vehicle Sweden Nevs, som till 51 procent ägs av kinesiska National Modern Energy Holdings Ltd och japanska Sun Investment LLC.
I dag har Nevs ingen organisation i Sverige. Den svensk-kinesiska affärsmannen Kai Johan Jiang är vd och förre vd:n för Volvo Lastvagnar Karl-Erling Trogen är styrelseordförande.
Talesperson är Mikael Östlund.
Vad är det för en elbil som ska bygga i Trollhättan?
– Till en början kommer en premium-elbil baserad på 9-3 att utvecklas. Den kommer att konverteras till eldrift och genomgå en del designutvecklingar. Lanseringen av … Artikeln fortsätter 
elbilen är planerad till slutet av 2013/början av 2014. Vi har ambitionen att bli en ledande tillverkare av elbilar.
Vilka kommer att arbeta med utvecklingen av elbilen?
– Vi vill kombinera japansk högteknologisk kunskap kring batterier och elbilsdrift med såväl svenskt ingenjörskunnande kring innovationer och design, som med högklassisk kinesisk ingenjörskompetens. Och vi kommer att rekrytera dessa ingenjörer till fabriken i Trollhättan.
Vilken typ av batterier kommer att användas i den första bilen?
– Det handlar om batterier avsedda för vanlig uppladdning, snabbladdning och batterier som byts ut på särskilda stationer.

– Vi lämnar inte uppgifter om underleverantörer idag men japansk teknologi ligger mycket långt fram när det gäller batterier och elbilsdrift.
Vad kan ni göra som inte japanska elbilsbyggare redan gjort?
– Hittills har möjligheten saknats att implementera tekniken i de större produktionsvolymer som krävs för långsiktig lönsamhet. Vi tror att vi med vår affärsplan och produktionskapacitet kan uppnå det. Och det i sig kan hjälpa till att driva utvecklingen framåt.
Ska batterierna säljas med bilen eller ska kunderna leasa?
– Det finns olika affärsmodeller som kan bli aktuella, där både möjligheten att äga och hyra batterierna finns. Och det beror givetvis också på vilken marknad vi talar om. Samarbeten med lokala el-leverantörer kommer att bli alltmer intressant.
Varifrån kommer elmotorer och elektronik?
– Bilmodellerna kommer att utvecklas i Trollhättan. Till en början baserat på plattformen 9-3. Vi planerar också för en utveckling av en ny modell baserad på Phoenix-plattformen. Vilka underleverantörer vi kommer att samarbeta med återkommer vi till.
Kan ni säga något om andra samarbetspartners/underleverantörer i Japan?
– Vi har etablerade kontakter, och återkommer med information när vi kan presenterar konkreta samarbeten.
Hur ska nästa generation bil, baserad på Phoenix, optimeras för eldrift?
– Vi återkommer till hur Phoenix-plattformen kan anpassas för eldrift.
Har Nevs tillgång till någon teknisk innovation som är ny inom elbilsområdet?
– Ja, vi har samarbeten med japanska och andra leverantörer med spetsteknologi, och som ligger i den absoluta framkanten av utvecklingen av elbilsdrift, men vi kommer att återkomma till det.
Om huvudmarknaden är Kina, varför byggs bilarna i Trollhättan?
– Därför att vi nu har förvärvat en produktionsanläggning, en bilfabrik, i absolut toppklass i världen. Den står färdig för att påbörja utveckling och senare produktion av en ny bilmodell. Och givetvis för att vi i Trollhättan och Sverige har tillgång till ett mycket högt ingenjörs- och bilbyggarkunnande som också gör det självklart att utveckla och producera här.
– Att göra en green-field investering på plats, skulle kosta både avsevärt mycket mer och ta mycket längre tid.
Vilka underleverantörer och/eller konsultföretag kommer man att anlita i utvecklingsarbetet?
– Att etablera goda affärsrelationer med tidigare och nya underleverantörer är givetvis mycket viktigt för oss. Vi hoppas på många och fortsatt mångåriga relationer med underleverantörer till våra bilmodeller. Vi lämnar idag inte uppgifter om vilka underleverantörer som är aktuella. Vi kommer att samarbeta med Fordonskomponentgruppen.
Har rekryteringen av utvecklingsingenjörer påbörjats?
– Ja, och vi kommer att samarbeta med lokala rekryterare för att förvissa oss om att vi kan anställa de bästa ingenjörer som finns i Trollhättan och Sverige.
Kommer alla dessa att jobba i Trollhättan eller kommer det att finnas utvecklingskontor även i Kina och i Japan?
– Utvecklingen kommer att ske på plats i Trollhättan. Svenska ingenjörer kommer där att samarbeta med både kinesiska och japanska ingenjörer för att utveckla våra elbilar.  Mycket av utvecklingen kommer också att ske tillsammans med de underleverantörskluster vi samarbetar med.
Hur många ingenjörer från Asien räknar ni med att rekrytera till Trollhättan?
– Det är svårt att säga idag, vi vill ha de bästa ingenjörerna, och många av dem kommer förhoppningsvis vara tidigare Saab-anställda.
Vilken typ av kompetens letar ni efter?
– Nu ska vi ta 9-3 vidare till eldrift. Då behöver vi kombinera svenskt ingenjörskunnande med japanskt och kinesiskt. Det är vad vi söker.
Volvo driver ett elbilsprojekt i samarbete med Vattenfall. Kan detta jämföras med ert samarbete med kinesiska State Grid?
– En utbyggd infrastruktur för laddning och/eller utbyte av batterier är avgörande för en framgångsrik övergång från fordon drivna av fossila bränslen till fordon drivna av el.
– För vår del och för vår primära marknad menar vi att framtiden ligger i samarbete mellan producenter och konsumenter av grön el. Om framtidens elbilar ska drivas av el producerad av fossila bränslen är inte mycket vunnet.

Fakta National Electric Vehicle Sweden AB

National Electric Vehicle Sweden AB har bildats enkom för att ta över Saab Automobile-koncernen från konkursförvaltarna.
Nevs är till 51 procent ägt av National Modern Energy Holdings Ltd och till 49 procent av Sun Investment LLC.
National Modern Energy Holdings Ltd är ägt från Hong Kong med fokus på alternativa energikällor för Kina, baserat på högeffektiva anläggningar som utnyttjar biomassa.
Sun Investment LLC är ett japanskt investmentbolag som investerar i högteknologiprojekt inom miljöteknik och hållbara lösningar.

Posted by SweDutch