”Sex timmars arbetsdag – en satsning på framtiden”

Källa: nyhet på svt.se opinion 2015.09.09
”Vår ambition är att växa, skapa lönsamhet och samtidigt hitta en bra balans mellan fritid och jobb”, skriver Gabriel Alenius och Jimmy Nilsson. 

Sex timmars arbetsdag behöver inte vara en utopi. Det behöver inte ens vara ett politiskt ställningstagande.

För oss handlar det om en medveten satsning på framtiden.
Vi vill växa som företag, vara en attraktiv arbetsgivare, och ha friska och välmående medarbetare. Därför införde vi den 1 september i år sex timmars arbetsdag för all personal – med bibehållen lön.
Vi jobbar på en produktionsbyrå med specialinriktning på digitala presentationer. Det kan tyckas paradoxalt att ett konsultbolag, som tar betalt just för sin tid, är villigt att minska på arbetstiden.
Men vi skulle inte göra det här om vi inte tänkt igenom det ordentligt, och tror på vinsterna.
Även om sex timmars arbetsdag diskuterats politiskt i flera år har ingen hållbar lösning för hur det ska gå till presenterats.
För oss handlar det inte om att ge fler arbetstillfällen … 
  till lägre lön. Vi tror tvärtom att vi genom att disponera om arbetsdagarna kan bli mer effektiva och klara våra projekt på kortare tid.
Och det kommer att ge fördelar även för våra kunder. Vi tror inte att det finns en generell lösning för alla företag. Varje bransch och arbetsplats har sina egna förutsättningar.
Nyckeln för oss är att hitta spilltid och flaskhalsar, reducera dem och planera så att arbetsgången blir mer effektiv.
Det finns forskning som tyder på att det är svårt att jobba fokuserat i åtta timmar. Men om man bara har tre timmar innan lunch, och tre timmar efter, så motiverar det att fokusera och vara produktiv.
Vi minskar behovet av fikapauser och dessutom har vi enats om att inte sköta egna ärenden på jobbtid.
Har man ett aktivt liv så åker ofta den privata att-göra-listan in på jobbets att-göra-lista, och tvärtom. Vilket kan skapa stress. Vi tror att man mår bättre av att fokusera på en sak i taget.
Dessutom blir lunchen (fortfarande en timme lång) ett mer naturligt tillfälle att sitta tillsammans och umgås. Eventuella privata ärenden kan nu göras när arbetsdagen är slut.
Vi kommer också att jobba mer i grupp än tidigare. Fler medarbetare kommer att ingå i samma projekt, som därmed avslutas snabbare. Det gör också projektet mindre sårbart för om någon skulle bli sjuk.
På det här viset ska vi kunna ge bättre service. Det blir kortare genomloppstid i projektet, tätare avstämningar med kunden, mer fokus på en kund i taget och kortare leveranstider.
Att omfokusera hela tiden tar tid och energi. Nu satsar vi mer på att göra klart en sak, innan vi går vidare till nästa.
Vår omställning till sex timmars arbetsdag sker som en testperiod på nio månader, med avstämning var tredje månad för att se hur det fungerat internt, ekonomiskt och gentemot kunderna.
Vår ambition är att växa, skapa lönsamhet och samtidigt hitta en bra balans mellan fritid och jobb.
Vi inser att det är en utmaning. Men fördelarna är för stora för att inte ens våga prova.
http://www.svt.se/opinion/article3518918.svt

Posted by SweDutch