Se upp med det här när du ska flyga drönare

Källa: nyhetsbrev NyTeknik 2014.12.12
Önskar du dig en drönare i julklapp? Slår drömmen in gäller det att hålla i spakarna innan du ger dig ut för att testa. Ny Teknik tar hjälp av flyginspektör Erik Jangren på Transportstyrelsen för att reda ut vad du måste ha koll på.

Drönare, UAV eller UAS. Kärt barn har många namn. De populära obemannade luftfarkosterna blir allt populärare. Nu har de till och med en egen kategori på webbplatsen prisjakt. Men även om det handlar om en privat pryl som används för nöje och rekreation finns det regler som måste följas.
Vilka regler gäller för att flyga hobbydrönare?
– Du får inte flyga så att man utsätter andra för fara. Ett exempel på det är att flyga över folksamlingar. Farkosten måste också vara inom synhåll hela tiden. Är man i närheten av en flygplats, i så kalla kontrollerat luftrum) måste man ha tillstånd från trafikledningen, säger Erik Jangren.
Hur högt kan man flyga då?
– Det beror på hur stor drönaren är, den blir ganska snart svår att se. Men högre än 150 meter bör du inte flyga, då finns risk för att du stöter på annan luftfart.
Finns det några platser där drönare får flygas utom synhåll? ……..  Artikeln fortsätter 
– Det skulle i så fall vara inom etablerade restriktionsområden. De kan vara permanenta eller upprättas temporärt. LFV har information om vilka de är och var de finns.
Vad händer om drönaren kraschar?
– Det beror på om den orsakar någon skada. Man får inte vara oaktsam.
Kan jag använda min drönare i jobbet?
– Då måste du söka tillstånd. Ansökningarna finns på transportstyrelsens webbplats (se länk nedan).
Tar det lång tid att få?
– För de mindre drönarna, som väger högst 7 kg, räcker det med att anmäla och att man skriver under på att man uppfyller kraven på hur man får flyga dem. Sedan måste du föra loggbok över alla flygningar.
– Större drönarna kräver ett praktiskt och teoretiskt prov.

Drönare får man inte flyga omkring med hur som helst.
Drönare får man inte flyga omkring med hur som helst. Foto: TT

Hur länge gäller ett tillstånd?
– För de som väger under sju kg ska de förnyas vart annat år. Då ska också loggboken skickas in.
Är det många som söker tillstånd?
– Ansökningarna för icke-privat bruk ökar hela tiden, hittills har vi beviljat runt 360 tillstånd. Nästan alla gäller olika former av flygfoto. Mest handlar det om medieproduktion, mäklare som fotograferar byggnader eller markinventering.
Har du någon uppfattning om antalet hobbyflygare?
– Nej, bara att de har ökat väldigt mycket.
Kan hobbydrönarna kräva tillstånd från andra myndigheter än Transportstyrelsen?
– I vissa fall ja. Om man filmar och sprider flygbilder krävs tillstånd från Försvarsmakten. Filmar du över allmän plats får du heller inte bryta mot kameraövervakningslagen. Då kan det behövas tillstånd från länsstyrelsen eller datainspektionen. Men de delarna är jag inte expert på. ( se länkar sist i artikeln).
Vilka råd vill du ge Ny Tekniks läsare som har drönare?
– Flyg försiktig och använd sunt förnuft. Flyg aldrig så långt bort att du förlorar ögonkontakten med drönaren. Och undvik att flyga i luftrummet runt en flygplats. Ska du göra det krävs tillstånd från trafikledningen.

Fakta Här hittar du blanketter för att söka tillstånd

 http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3871134.ece

Posted by SweDutch