”Sätt kärnkraften på pråmar till havs”

DEBATT – Sverige borde göra som ryssarna och skicka kärnkraften till havs. Där blir kylningen enklare vi slipper bo i närheten kraftverken, skriver Sune Nygren.

Vad man än tycker om kärnkraft så kommer den att behövas under överblickbar tid om vi inte bygger ut vattenkraften eller använder skog eller importerad gas som bränsle. Det handlar om att klara effektbehovet. Elektricitet måste ju produceras i samma ögonblick som den konsumeras. Installerad effekt i vattenkraften är 16 000 megawatt och i våra tio kärnkraftsreaktorer 9 300 megawatt. Det högsta effektuttaget var 5 februari 2001 med 27000 megawatt, enligt Svenska Kraftnät. Vind och sol ger ju också elektricitet, men en vinterdag när det är riktigt kallt är effektbidraget försumbart.

Våra nuvarande kärnkraftverk moderniseras efterhand, men teknikutvecklingen gör att de kommer att fasas ut och ersättas med nya. Framtidens kärnkraftverk kommer att vara både effektivare och säkrare än dagens, men händelserna i Japan visar att stora naturkatastrofer är svåra att helt gardera sig emot. Hittills har kärnkraftverk byggts nära kusten för att klara tillgången till kylvatten.  Men om kraftverket i Fukushima istället hade legat på en eller flera pråmar några mil ut i havet så hade man klarat tsunamin.


Ett flytande kraftverk är dessutom jordbävningssäkert. Med pumpar som drivs av dieselmotorer klarar man kylningen även om elektriciteten faller bort. Skulle även det fallera så är det lättare att kyla från brandbåtar än från brandbilar och helikoptrar. En sista utväg vore att sänka själva rektorn ner under vattnet. En fördel med att kraftverket ligger några mil från land är ju också att det inte finns närboende som måste evakueras – om det värsta skulle hända.

I Ryssland är man långt framme med små, 70 megawatt, kärnkraftverk på pråmar. På Östersjövarvet i St Peterburg slutmonteras nu det flytande kärnkraftverket Akademik Lomonosov, som ska placeras utanför Kamtjatkahalvön mittemot den japanska ön Hokkaido. Fler flytande kärnkraftverk, utrustade med samma typ av reaktor som används i de ryska atomubåtarna, är under planering.

Även i Frankrike är frågan aktuell. Där finns också planer på kärnkraftverk som ligger på havsbotten. Till Dominikanska republiken levererar finska Wärtsilä i år ett flytande kraftverk som drivs med naturgas.  Sydkoreanska Daewoo planerar att bygga flytande kolkraftverk.

Några svenska tankar om flytande kärnkraftverk har jag inte funnit. När nu tankeförbudslagen är avskaffad sedan några år tycker jag att det finns goda skäl att titta närmare på saken.

År 2035 skulle Sverige kunna ha 20 stycken flytande kärnkraftverk med varsin reaktor på 500 megawatt utefter kusten mellan Gävle och Strömstad. Kanske några av dem kan ligga i Vänern? Om vi lyckas kapa effekttopparna genom att fördela energikrävande verksamhet över alla veckans dagar så räcker det med 15 flytande kärnkraftverk. Sune Nygren
Källa: NyTeknik website 2011-05-24

Posted by SweDutch