Sågar fram 43 år gammal rost i Ringhals

Källa: NyTeknik nyhetsbrev 2015.05.07
I förra veckan föreslog Vattenfall att Ringhals 1 och 2 ska stängas tidigare än beräknat. Ringhals 2 står i dag stilla. Det beror framför allt på rost i bottenplåten, ett fel som uppstod 1972. Drygt en tredjedel av botten ska friläggas från betong och svetsas på. Det är världsunikt.

Ringhals kärnkraftverk, utanför Varberg vid västkusten, är Sveriges största med fyra reaktorer.
När den äldsta, Ringhals 2, var stängd för översyn i augusti förra året, provtrycktes inneslutningen. Testet gav godkänt resultat, men visade på ett ökande läckage av vätska som inte bedömdes som acceptabelt över en längre tid.

Inneslutningen omger reaktorn med ett metertjockt lager av betong runt ett skal av plåt som täcks av ännu mer betong på insidan. Under bottenplåten är betongen dock flera meter tjock. Rör för vatten och ånga ut ur och in till reaktorn täpps till med dubbla jätteventiler som stängs vid en olycka.
Betongen ska klara ett högt tryck, som kan byggas upp när …..
vatten förångas av det heta kärnbränslet. 6 millimeters plåt ska göra inneslutningen gastät.

Provtryckning sker vart tredje år och är dels ”global”, det vill säga för hela anläggningen, dels via ett antal ”kanaler” för att peka ut var ett eventuellt läckage har ägt rum.
Läckaget visade sig bero på en skada, som en borr hade åstadkommit 2005. Men när man väl hade frilagt plåten från betong och Lecablock visade det sig att det också fanns korrosionsskador i bottenplåten. På några punkter var den helt genomrostad.

Teorin, enligt Ringhals teknikchef Lars Björnkvist, är att de skadorna uppstod 1971–73 vid byggandet av Ringhals 2. Det gick lång tid mellan att plåten svetsades och att tätskiktet av betong göts ovanpå.
– Vi vet att korrosionen uppstod då och att den sannolikt inte har spridit sig sedan dess, säger Lars Björnkvist.

Byggmetoden med Lecablock (för termisk isolering) övergavs när Ringhals 3 och 4 byggdes. Korrosion kan undvikas antingen genom att betongen gjuts direkt på plåten så att syre inte kommer in, eller att man höjer pH-värdet med hjälp av kalkvatten före gjutning.
En mycket tidskrävande uppgift är att hitta alla rostskadade partier. Inledningsvis togs stickprov, vilket innebar att man bilade bort betong och tittade på plåten. Nu har man tagit bort betongen på cirka 400 kvadratmeter av drygt 900 kvadratmeter golvyta och reparationsarbetet har inletts.
Det är ett mycket stort arbete. Inget liknande är gjort någonstans i världen, enligt databasen för kärnkraftens erfarenhetsåterföring.

Det är inte särskilt high-tech. Personalen borrar och sågar och kör skottkärror och därefter svetsas ny plåt på och ny betong gjuts.
Det som är krävande är att all utrustning måste skyddas från dammet. Allt arbete sker därför i tält.
– Dammnivån måste vi kontrollera genom att plasta in varje område, säger Lars Björnkvist.
Annars kan det bli väldigt dyrt, vilket Ringhals 2 lärde sig 2011 då sot och damm från en brinnande dammsugare orsakade nästan ett års stopp, ett par hundra miljoner i saneringskostnader och ett par miljarder kronor i uteblivna intäkter.

Åtgärderna för bottenplåten kostar i storleksordningen 80–90 miljoner kronor, mest för inhyrd personal, enligt Ringhals. Den stora kostnaden är från den uteblivna produktionen. Med 27 öre i elpris kan den antas vara 1,5–2 miljarder brutto. Netto blir det dock mindre eftersom kostnader för bränsle och skatt försvinner.

Kan man verkligen räkna hem det?
– Reparationen är ingen stor kostnad i relation till stilleståndskostnaden, och den har vi i vilket fall, säger Ingemar Engkvist, vd för Eon Kärnkraft som äger 30 procent av Ringhals.
Planen är att arbetet med bottenplåten ska vara avslutat den 25 juli. Därefter är reaktorn stängd till 25 november för andra säkerhetshöjande åtgärder.
När Ringhals beslutade att laga plåten var förutsättningen att reaktorn skulle drivas i ytterligare tio år, till 2025. I slutet på april 2015 meddelade Vattenfall att den nu troligen ska stängas betydligt tidigare, 2018–2020.

http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3905763.ece?anp_mid=14865973&anp_rid=435462700

Posted by SweDutch