Så ska slöseriet i kyrkan stoppas

Svenska kyrkan ska trappa ned. Inte på predikningar, men på sin energiförbrukning. Åtgärden kan rädda jobb.

Elförbrukningen i Svenska kyrkans byggnader är alldeles för hög och ökar hela tiden. Liksom koldioxidutsläppen. Det anser Etik och Energi, en förening för bland annat Svenska kyrkans stift och församlingar.
– Energi- och driftskostnaderna ökar samtidigt som intäkterna minskar. Många församlingar utan handlingsplan får panikstänga kyrkorna över vintern. Så var det också den här vintern. Därför behövs en nationell krisplan för hur kyrkor och kulturbyggnader ska energiomställas, säger Dan Melander på Etik och Energi.Han tillägger att det inom kyrkan redan nu pratas om att göra en del kyrkor till ruiner och en rivning har redan skett. Syftet med Etik och Energi är därför klart: att effektivisera bland annat kyrkobyggnaders energiförbrukning.
– Enligt våra beräkningar kan församlingar göra energibesparingar på minst 30 procent, säger Dan Melander.
I en enkät har Etik och Energi frågat alla Sveriges församlingar om hur deras cirka 20 000 fastigheter värms upp. Uppemot 77 procent av kyrkans byggnader värms upp av olja
och el. Det är en högre andel än i resten av samhället.
– Genom att energieffektivisera, ställa om till bioenergi eller byta elberoendet till exempelvis berg- och jordvärme, kan församlingarnas koldioxidutsläpp minska med minst 50 procent, säger Dan Melander.
– Vi kan erbjuda ett treårigt program, som bland annat innefattar utbildning inom området för anställda och förtroendevalda, och förslag till åtgärder, säger Dan Melander.
På Etik och Energi konstaterar man att det krävs pengar för att genomföra omställningen. Att installera en bergvärmepump kan kosta hundratusentals kronor.
– Men det betalar sig i längden. Våra beräkningar visar att en församling kan spara uppemot 40 procent av sina energikostnader med stöd av våra råd. På många håll handlar det om att man får välja mellan att energieffektivisera eller att göra sig av med personal, säger Dan Melander.
Källa: NyTeknik 2011-08-02

Posted by SweDutch