Så ska han slippa plastpåseskatten – tar strid mot Skatteverket

Källa: nyhetsbrev fPlus 2020.06.11

Skatten på plastbärkassar har kritiserats hårt sedan den lanserades. Och nu har en strid blossat upp mot Skatteverket. ”Plastpåsen har blivit en slagpåse i miljödebatten för att kunna säga att man gör någonting bra för miljön, även om det inte stämmer”, säger tillverkare till fPlus.

Den 1 maj infördes den nya skatten på plastbärkassar. Kritikerna har kallat skatten för ”symbolpolitik” och menat på att skatten bara är ett nytt sätt för staten att dra in pengar till statskassan, att skatten faktiskt ökar utsläppen och att den kommer att resultera i mer plast i butikerna. Dessutom visar nya siffror att svenskarna använder färre plastkassar än vad som tidigare har påståtts.

– Den här typen av politik riskerar att leda till att man minskar tilltron till den svenska miljöpolitiken och driver en ännu djupare klyfta mellan väljare och politiker, har Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel, tidigare sagt till fPlus.

I Arvika finns plastpåsetillverkaren Bengt Lundin AB som tvingades varsla 24 personer på grund av skatten. Sedan den 1 maj är ”det är tunt i orderboken”, berättar Lars Lundin, seniorrådgivare på företaget.

– Vi märkte under våren att det var många företag som valde att bunkra. När de har plastbärkassarna på lager så gäller ju inte skatten, säger han.

På Bengt Lundin har produktionen under de senaste tio åren ställt om från att göra plastbärkassar med fem procent återvunnet material till 80 procent.

– Av de 15 000 ton plast som vi använder i vår produktion så är mellan 11 och 12 000 ton återvunnet material, säger Lars Lundin.

Den nya punktskatten innebär tre kronors skatt på bärkassar när du handlar mat och varje frukt- och grönsakspåse beskattas med 30 öre. Dessutom tillkommer 25 procents moms på prishöjningen som skatten innebär. En skatt på 3 kronor innebär en total skattehöjning på 3,75 kr.

Enligt lagen finns inga krav på bärkassens tjocklek. Men bärkassar som är avsedda för varaktigt bruk och vars syfte är att återanvändas omfattas inte av skatten. Därför valde Bengt Lundin att tillverka en plastbärkasse som uppfyller de kraven. Den nya flergångsbärkassen är godkänd av det statliga forskningsinstitutet RISE som har gjort tester som visar att bärkassen klarar att bära upp till 13 kilo minst 50 gånger hem från affären.

– Dessutom kan man enkelt vika ihop den och stoppa den i fickan. Den är gjord för att användas flera gånger.

För att få klart om den nya flergångsbärkassen blir belagd med skatt eller inte finns nu ett ärende uppe i Skatterättsnämnden. Men redan nu har Bengt Lundin producerat 200 000 flergångsbärkassar och börjat försäljningen.

– Skulle vi förlora ärendet skulle det innebära att vi skulle behöva skatta från första kronan. Det innebär att vi tar en skatterisk på 600 000 kronor. Det är alltså mycket som står på spel för vår del.

De flergångsbärkassar som redan är producerade är tillverkade av industrispill men framöver ska påsarna vara gjorda av återvunnen plast från balar som bönder använder på åkrar, berättar Lars Lundin.

– Vi ser det som en win-win. Vi kan ta hand om böndernas balplast och göra plastbärkassar av dem som sedan kan användas flera gånger. Det är cirkulär ekonomi på riktigt.

Lagen om skatt på plastbärkassar tar även i beaktande huruvida en plastbärkasse utvecklas och marknadsförs som en flergångsbärkasse. För att möta det argumentet valde koncernen Trioplast, att släppa en reklamfilm där budskapet är just att deras nya plastbärkasse kan användas flera gånger.

– Det här är den första gången som vi i plastpåsebranschen gjort en reklamkampanj av den här magnituden.

Beskedet från Skatterättsnämnden väntas inom bara några dagar och Lars Lundin är hoppfull.

– Vi har under en lång tid utvecklat våra tillverkningsprocesser för att vara så hållbara som möjligt. Det är dokumenterat. Dessutom kan vi påvisa att vi utvecklat och marknadsfört påsen för varaktigt bruk. Därmed borde den inte beskattas. Skulle vi få avslag så kommer vi att överklaga.

Enligt Titti Campalto, sektionschef på avdelningen för punktskatter på Skatteverket, är myndighetens bedömning att kassen ska vara skattepliktig.

”En plastbärkasse med en högre väggtjocklek omfattas av skatten även i de fall den marknadsförs som en kasse för varaktigt bruk. Plastbärkassen består av plast i mer än försumbar omfattning, den tillhandahålls kunderna för att de ska kunna packa och bära varor från ett försäljningsställe. Med utgångspunkt i plastbärkassens faktiska egenskaper (bl.a. material, storlek och utformning ), att den typiskt sett inte är avsedd för varaktigt bruk. Den omständigheten att plastbärkassen marknadsförs som avsedd för varaktigt bruk påverkar inte bedömningen”, skriver hon i ett mejl till fPlus.

Lars Lundin menar att skatten på plastbärkassar har negligerat branschens arbete för en cirkulär ekonomi.

– Man pratar mycket om cirkulär ekonomi, men då slår man på oss som är den största förbrukaren av återvunnet material i Norden. Det är häpnadsväckande, säger han och fortsätter:

– Plastpåsen har blivit en slagpåse i miljödebatten för att kunna säga att man gör någonting bra för miljön, även om det inte stämmer.

https://www.fplus.se/sa-ska-han-slippa-plastpaseskatten-tar-strid-mot-skatteverket/a/lA6vpk?utm_term=fplus_morgonkoll&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=fplus_morgonkoll

Posted by SweDutch

Lämna ett svar