Så ska bristerna i folkbokföringen åtgärdas

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2022.03.21

Skatteverket ska ges fler verktyg för att stärka kontrollen och kvaliteten i folkbokföringen, det meddelar regeringen.
Det rör sig bland annat om skärpta krav på identitetskontroller och utökade möjligheter för Skatteverket att göra kontrollbesök.
– Det ska vara ordning och reda i våra register, säger finansminister Mikael Damberg (S) i ett pressmeddelande.

Förslagen innebär, bland annat, att att personer som anmäler flytt till Sverige ska inställa sig personligen hos Skatteverket för en identitetskontroll. Där ska pass, identitetskort eller motsvarande lämnas över – på begäran. Detsamma gäller för uppehållstillståndskort.

Skatteverket föreslås också, från den 1 september nästa år, ges möjligheten att kontrollera så kallade biometriska uppgifter som finns lagrade i de aktuella identitetshandlingarna – samt ges en möjlighet att ta fingeravtryck och ansiktsbild på personen i fråga.

– Identitetskontrollen vid folkbokföringen bör stärkas och vi gör nu detta genom att bland annat förbättra förutsättningarna för Skatteverket att kontrollera om en identitetshandling är äkta och tillhör den person som visar upp den, säger finansminister Mikael Damberg (S).

Slutligen föreslås Skatteverket få möjligheten att genomföra kontrollbesök redan som en första utredningsåtgärd.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/sa-ska-bristerna-i-folkbokforingen-atgardas/?utm_campaign=220322&utm_medium=email&utm_source=apsis

Posted by SweDutch

Lämna ett svar