Så många personer ingår i kriminella nätverk i Stockholm

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2021.10.13

52 kriminella nätverk bestående av ungefär 1 500 personer har identifierats av underrättelseenheten i Polisregion Stockholm.
Av de 52 nätverken bedöms majoriteten besitta en hög samhällshotande förmåga.
Det konstateras i en färsk rapport där myndigheten också lyfter vissa brottmålsadvokater som ett ”stort hot som måste behandlas extra varsamt”.

Rapporten är framtagen av underrättelseenheten vid Polisregion Stockholm, som identifierat 52 kriminella nätverk i regionen – en liten ökning jämfört med 2019 då 50 kriminella nätverk identifierades.

Polisen har här använt sig av EU:s definition för kriminella nätverk, vilket bland annat innebär att dessa ska bestå av fler än två personer, att det finns misstanke om allvarliga kriminella handlingar samt en strävan efter vinning och/eller makt inom nätverket.

Stor andel lokala nätverk

Ungefär två tredjedelar av de identifierade nätverken kategoriseras som lokala nätverk som ”utmärks av att de i huvudsak är kriminellt verksamma med narkotikaförsäljning i ett specifikt geografiskt område” och typiskt sett har en betydande påverkan på lokalsamhället där de verkar. Merparten av dessa bedöms också samverka med andra nätverk, både i närområdet och i andra delar av regionen. De bedöms också ”stå ut” när det gäller våldskapital.

Enligt Polisen finns ”konkreta uppgifter” om att cirka en tredjedel av de lokala nätverken ”kontrollerar företag” samt uppgifter om att vissa ”utövar påtryckningar mot myndigheter”.
Bland de nätverk som identifierats i Stockholmsområdet finns, utöver de lokala nätverken, även extremistnätverk, MC-gäng och risksupportrar.

Majoriteten bedöms ha samhällshotande förmåga

Majoriteten av nätverken som ingår i rapporten bedöms av Polisen ”besitta en hög eller mycket hög samhällshotande förmåga” – i synnerhet många av de lokala nätverken.

Enligt rapporten har många av dessa varit inblandade i våldsamma konflikter de senaste åren, vilket i sin tur skapar en känsla av otrygghet i lokalsamhällena. Personer med kopplingar till nätverken bedöms också ha inflytande och ses i många fall som ”lokala representanter och förebilder för framförallt yngre personer”.

Advokater lyfts som ”stort hot”

I rapporten lyfter Polisen också att fenomenet med brottmålsadvokater som missbrukar sitt förtroende är ”mer vida spritt än tidigare känt”. Detta mot bakgrund av underrättelseinformation från Encrochat och andra krypterade chattar. Detta utgör enligt Polisen ”ett stort hot som måste behandlas extra varsamt”.

Sammanfattningsvis anser Stockholmspolisen att rekryteringen av unga in i dessa nätverksmiljöer utgör ett av de största samhällshoten som nätverken för med sig i ett längre perspektiv. Detta inte minst eftersom ungefär hälften av nätverken ”kontinuerligt” bedöms utnyttja personer under 16 år för att utföra vissa typer av handlingar.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/sa-manga-personer-ingar-i-kriminella-natverk-i-stockholm/

Posted by SweDutch

Lämna ett svar