Så förvandlar NCC smutsig snö till rent vatten

Källa: NyTeknik nyhetsbrev 12.12.09
Förorenad snö blir till rent vattnet i en process som utvecklats av NCC Construction.

Den nya anläggningen installeras nu i Oslo – som räknar med att slippa deponera smutsig snö på land eller i havet.
Snösmältaren kommer att ligga på en pråm vid Akers kaj i den norska huvudstaden.
Processen går ut på att man tippar snön från kajen ner till pråmen. Snön passerar först ett nät där ovidkommande föremål fastnar. Den förs sedan vidare till ….. artikeln fortsätter
ett slags mottagningsrum som hela tiden fylls på med sjövatten.
Nästa process sker i en bassäng där snön krossas och mals under omrörning – ända tills den smälts till vatten – och leds vidare till en mekanisk tvättanläggning där det renas från grövre förorening som oljor och liknande.
I sista processteget rinner vattnet genom ett filter som tar bort de mest finfördelade partiklarna. Därefter leds det ut i Oslofjorden. Framåt vårkanten kommer NCC göra mätningar för att kontrollera hur mycket renare havsvattnet verkligen blivit.
– Vi räknar med inte bara med en renare havsbassäng utan även med renare luft och grundvatten i Oslo, mindre utsläpp av koldioxid. En process vi tror borde intressera flera nordeuropeiska storstäder som tampas med snöhantering, säger Terje Myrhaug, chefskonstruktör på norska NCC Construction, i ett pressmeddelande.

Posted by SweDutch