Så fixar Skåne sin mobilkris

Källa: Ny Teknik nyhetsbrev 2012.01.30
Satsning på media och offentlig upphandling. Så ska mobilbranschen i Lund och Malmö fortsätta att växa. Att Sony flyttar ledningen för sitt mobilbolag till Skåne är ett styrketecken. Men krisen för jättarna i regionen är ett orosmoln.

Det började med att gäng Ericssoningenjörer förvisades till en brun barack i utkanten av Lund. Det är snart 28 år sedan. Nu finns här ett mobilkluster med världsrykte.
Överlägset största arbetsgivare är Sony, som mobiltelefonbolaget heter efter Ericssons försäljning, och ST Ericsson, som utvecklar insidan i mobilerna. Tillsammans har de närmare 5 000 anställda, inklusive konsulter.
De två är fundamentet som hela mobilklustret vilar på. Och nu knakar det ordentligt i fogarna. Båda har haft stora ekonomiska svårigheter och tvingats till kraftiga personalneddragningar. Sedan 2009 har Sony Ericsson och ST Ericsson tillsammans gått med över 22 miljarder kronor i förlust.
Sony som ensam ägare av telefonjätten har ökat ….. Artikeln fortsätter
oron i regionen. Det är långt mellan Lund och Tokyo, och många befarar att den svenska verksamheten kommer att försvinna på sikt.
– Problemet är att hela Sony-koncernen går dåligt. Och jag vet av egen erfarenhet att det är lättare att dra ner på utvecklingen längre bort i periferin, säger Mats Lindoff, som tidigare varit teknikchef på Sony Ericsson.
Numera är han delägare i riskkapitalbolaget EMA, som investerar ?i företag med koppling till mobilbranschen samt sitter i styrelsen för TAT och Scalado, två av regionens mest hyllade unga företag.
– Både TAT och Scalado hade Sony Ericsson som första kund, vilket var oerhört betydelsefullt för dem, säger Mats Lindoff.

Men Marianne Larsson, innovationschef vid ­Teknopol och en av drivkrafterna bakom mobil­klustret Mobile Heights Business Center, där Sony och ST Ericsson ingår, är inte särskilt orolig för framtiden. Området runt Lund har flera starka kort att spela ut.
– Här finns minst 10 000 personer med kompetens inom design på kisel, sensorer och integrationen uppåt till användargränssnitt, spel och film. Genom att kombinera det med andra kompetenser i regionen, till exempel miljö och hälsa, går det att hitta nya mobila lösningar på många problem.
Politikerna i Region Skåne är också på hugget. Invest in Skåne arbetar aktivt för att få fler storföretag att etablera sig här. Samsung är ett hett namn på listan. Kanadensiska RIM, som har utvecklat Blackberry, finns redan här sedan köpet av TAT liksom de två telejättarna Huawei och Qualcomm, som nu har mindre utvecklingscentrum i regionen. Och i Köpenhamn har den taiwanesiska mobiltillverkaren HTC utveckling.
– Om vi kan få fler stora företag att etablera sig här ökar vi attraktionskraften i regionen, och då tror jag inte att Sony flyttar, säger Hans Henecke, näringslivschef och vd vid Business region Skåne.
För ju fler prestigeföretag desto fler supertalanger.
– De surrar som humlor mellan företagen och pollinerar systemet med sin kunskap.
Region Skåne har även tagit ett annat uppmärksammat grepp för att främja tillväxten: innovationsupphandling.
– Vi identifierar behov som finns inom den offentliga sektorn, men där det inte finns något riktigt bra färdigt på marknaden. De som hittar en bra lösning får oss som en stor första kund, säger Hans Henecke.
Den största utmaningen för regionen är beroendet av problemtyngda Sony och ST-Ericsson. Men det finns andra orosmoln.

Riskkapitalisten Mats Lindoff pekar på att utvecklingen av mobiltelefonerna och de avancerade tjänsterna numera sker i USA. Det minskar attraktionskraften för etablering av utveckling i?Europa, och därmed Lund. Den bedömningen delas av fler som Ny Teknik har träffat.
Per Eriksson, rektor på Lunds universitet, sticker inte under stol med att Sonys närvaro är viktig för att locka studenter till universitet. Men tillgång till spjutspetsforskning på akademisk nivå är viktig även för företaget.Han ska nu ta direktkontakt med Sony i Japan för att visa vad universitet kan erbjuda.
– Vi behöver ha närmare kontakt med ledningen för Ericsson i Kista och Sony i Tokyo, men också till finansmarknaden och regeringen i Stockholm, säger Per Eriksson.
Bristen på finansiering till företag som hunnit fram till ett läge där affärerna ska skalas upp är ett annat problem i regionen.

– Vi har tre företag som håller på att gå i putten för att de inte får fram pengar i tid . Och det trots att de har kunder på den internationella marknaden som knackar på dörren, säger Marianne Larsson på Teknopol.
Hampus Jakobsson, en av grundarna till TAT, som såldes till RIM för 830 miljoner kronor härom året, anser att regionens starka ingenjörskultur med långa utvecklingstider är ett hinder för snabb tillväxt.
– Vi behöver fler företag som jobbar med klockcykler på dagar i stället för år, säger han och tar den snabba utvecklingen i Malmöföretagen Magic8, Colormonkey, Trialbee och Planeto som exempel.
Men styrkor och svagheter i all ära, ingen tror att Sony ska lyfta och gå direkt. Under tiden växer den stora internationella forskningsanläggningen ESS fram i den Skånska myllan, granne med Max IV, som ska bli ett gigantiskt mikroskop för materialstudier. Stora arbetsgivare bägge två, med stort behov av ingenjörer. Men det dröjer innan de är i drift. Under tiden mobiliserar alla i regionen, från framgångsrika entreprenörer till politiker, för att få Sony att inse att de har allt att vinna på att stanna. Hur det ser ut från japanskt perspektiv vet bara företagsledningen på Sony. Och den tiger som muren.

Posted by SweDutch