Rossignol – en vändning av olympiska proportioner

Källa: nyhetsbrev Affärsvärlden 2020.11.06

“Min bestämda uppfattning är att skidåkning och företagande har en gemensam faktor för framgång och det är att aldrig, aldrig ge upp”, säger Bruno Cercley.

Det såg verkligen mörkt ut för bolaget 2008. Den anrika skidtillverkaren blödde 200 000 euro varje dag och finanserna räckte bara för att hålla företaget flytande ett halvår. Därefter skulle pengarna ta slut och med dem företagets 101-åriga historia.

Rossignol tvingades då till flera vägval. Förutom det smärtsamma i att behöva avskeda värdefull personal skulle de behöva prioritera hårt i produktutvecklingen.

En annan knut som behövde lösas var hur företaget skulle få ordning på kassaflödet.

Många företag, inte minst de med stora säsongsvariationer, har bara intäkter en del av året medan löner och produktutveckling innebär utbetalningar året runt. Skidtillverkaren Rossignol var ett typexempel på detta. Förutom att försäljningen var koncentrerad till vinterhalvåret dröjde betalningarna till flera månader efter. Bolagets produktutveckling krävde dessutom finansiering ett år i förväg.

Till saken hör att Rossignol satt fast i en finansiell rävsax med tolv olika banker. Detta innebar extra pappersarbete, avgifter och samordning med flera kontaktpersoner för att lösa finansieringen.

“Vi var i desperat behov av en enda partner som kunde finansiera både varulager och fordringar för att kunna växa. Så vi gick ut på marknaden och letade”, säger bolagets finanschef Frederic Regert.

Lösningen fanns där. Och den kom från ett oväntat håll: Sverige.

“Inte nog med att Collector Bank höjde vår finansiering. De förstod vår affär och svårigheterna med säsongsvariationen. Bankerna som vi hade tidigare gjorde inte det”, säger han.

Tillsammans med Rossignols ekonomiavdelning kunde Collector Bank sätta sig in i den finansiella problematiken och ta fram en lösning för helheten. I dealen ingick tjänster som factoring, lagerfinansiering, hyresgaranti och även att agera strategisk partner vid uppköp av andra verksamheter.

Med den nya banklösningen kunde Rossignol stabilisera kassaflödet och dessutom agera snabbt på nya tillväxtmöjligheter. Att skala ner till en enda bank fick även positiv inverkan på den dagliga verksamheten.

https://www.affarsvarlden.se/native/rossignol-en-vandning-av-olympiska-proportioner

Posted by SweDutch

Lämna ett svar