Riksrevisionen granskar ersättningarna i brottmål

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2021.03.17

Ersättningarna till rättsliga biträden och advokater i brottmål har ökat med 15 procent på tre år.
Detta, i kombination med medieuppgifter om saltade räkningar från försvarare, har lett till att Riksrevisionen nu inlett en granskning av ersättningarna i brottmålen.

Under förra året uppgick kostnaderna för offentliga försvarare, målsägandebiträden och andra rättsliga biträden till drygt 3,5 miljarder – en ökning med 15 procent på tre år, enligt Riksrevisionen.
Senast i december kunde Dagens Juridik rapportera hur de bäst betalda försvararna debiterat domstolarna drygt 10 miljoner det senaste året.

Samtidigt skriver Riksrevisionen, i ett pressmeddelande, att man fått ”indikationer” på att domstolarna inte alltid har förutsättningarna att bedöma rimligheten i de ersättningsanspråken som inkommer från rättens aktörer.

Det är mot bakgrund av detta, samt medieuppgifter om offentliga försvarare som saltar räkningar och ”till och med debiterat för att ha deltagit i flera förhandlingar som pågått samtidigt” som Riksrevisionen nu väljer att granska ersättningen till rättsliga biträden.

– Fel på det här området är allvarligt. Det riskerar bland annat leda till minskat förtroende för domstolarna och advokatkåren, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/riksrevisionen-granskar-ersattningarna-i-brottmal/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210320

Posted by SweDutch

Lämna ett svar