Riksbanken har satt sig i en rävsax – måste visa att de menar allvar med kronan

Källa: nyhetsbrev Affärsvärlden2023.06.24

Riksbanken behandlade länge kronan styvmoderligt – nu kommer det tillbaka som en bumerang. Riksbankschef Erik Thedéen måste bevisa för luttrade marknadsaktörer att han menar allvar med att han önskar en starkare krona, skriver Annika Winsth.

en svaga kronan sätter press på Riksbanken och risken är att styrräntan höjs både i juni och i september. Att den inhemska inflationen steg i maj gör att risken ökat. Det kan tilläggas att svensk ekonomi tycks vara mer motståndskraftig än tidigare befarat, vilket även det ökar risken för fler räntehöjningar. 

Inflationen dämpades i maj, men det beror i första hand på att globala priser som livsmedels- och energipriser stiger långsammare eller till och med faller. Det dämpar inflationen, men lugnar dessvärre inte Riksbanken. Fokus är nämligen på inhemska priser, vilka steg på ett oroväckande sätt i maj. Framförallt steg tjänsteinflationen, men även varupriser gick upp.

RÄNTAN HÖJS I JUNI

Den svaga kronan driver på kostnaden för varuimporten, medan prisökningarna i tjänstesektorn sannolikt beror på fortsatt god efterfrågan. Det sistnämnda kommer Riksbanken åt genom att höja räntan och mycket talar för att inflationsutfallet i maj får alla fem ledamöterna att rösta för en höjning i juni. Det ska tilläggas att utfallet för svensk ekonomi har reviderats upp, vilket visar att ekonomin än så länge tål den högre räntan bättre än befarat. Hushållen har fortsatt att konsumera ungefär som tidigare, trots betydligt högre kostnader. Med respekt för att revideringar av BNP-utfallen ofta är stora, inte minst för månadsdata, talar även ekonomins motståndskraft för att ledamöterna röstar för åtminstone en höjning i juni.

KRONAN STÄLLER TILL DET 

Men framför allt är det den svaga kronan som bekymrar Riksbanken och får den att eventuellt höja räntan både i juni och i september. Risken är nämligen att ECB höjer räntan flera gånger till. Euroområdet är inte lika räntekänsligt som den svenska ekonomin och tål därmed en högre ränta, men är också påtagligt påverkade av hög inflation. ECB:s ledamöter har varit tydliga med att de behöver göra mer för att dämpa den utvecklingen och någon paus är inte i sikte. Med tanke på hur svag kronan är finns det en risk att Riksbanken då känner sig nödgad att följa efter för att inte kronan ska försvagas än mer och därmed driva på inflationen ytterligare.

Under många år, när inflationen var låg, behandlade Riksbanken kronan styvmoderligt. Nu kommer det tillbaka som en bumerang. När riksbankschef Erik Thedéen önskar en starkare krona måste han bevisa för luttrade marknadsaktörer att han menar allvar. Att i den miljön inte följa ECB och höja styrräntan lär försvaga kronan påtagligt, med högre inflation som följd. Riksbanken har satt sig i en rävsax, där ett försvar av kronan kan slå tillbaka på en mycket räntekänslig ekonomi.

https://www.affarsvarlden.se/kronika/riksbanken-har-satt-sig-i-en-ravsax-maste-visa-att-de-menar-allvar-med-kronan?utm_source=Aff%C3%A4rsv%C3%A4rlden%20-%20NEW&utm_campaign=c550eb7520-EMAIL_CAMPAIGN_2023_06_22_01_36&utm_medium=email&utm_term=0_-c550eb7520-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&mc_cid=c550eb7520&mc_eid=19e365654f 

 

Posted by SweDutch

Lämna ett svar