Regeringens krisgrupp kallas in efter skånska varsel Ikea

Källa: nyhetsbrev 8tiil5/HD-Sydsvenskan 2018.11.21.

Ikeas stora sparpaket på onsdagsmorgonen blev ett skånskt varsel för mycket. Omedelbart efter nyheten blev känd beslutade näringsminister Mikael Damberg (S) att kalla in den särskilda grupp i regeringskansliet som hanterar större varsel och samordnar insatserna från nationellt håll. ”Vi måste skaffa oss en bild av situationen i Skåne”, säger näringsministern till 8till5.

– Det är en samordningsfunktion som kraftsamlar på nationell nivå. Det handlar både om att skaffa sig en bild av hur dramatisk situationen är på marken i Skåne och att se till så att de myndigheter som har ansvar för utbildning och arbetsmarknad har god beredskap, säger Mikael Damberg till 8till5 bara timmar efter att Ikeas storvarsel blev känt.
Några extra åtgärder är dock inte aktuella i dagsläget, utan det är i första hand ordinarie myndigheter som ska hantera situationen som varslen orskar.
– Det är viktigt att Arbetsförmedlingen är tidigt på plats och kan arbeta med omställningsorganisationen, eftersom resultaten blir så mycket bättre då. Men jag vill också skaffa mig en beredskap genom en analys av läget, för att se om det händer något nytt i Skåne nu som vi inte sett tidigare.
Läs mer:Ikea kapar 7500 tjänster globalt – hundratals jobb hotade i Skåne
Hur snabbt bilden har ändrats framgår inte minst av att näringsministern så sent som förra veckan bedömde att den nationella samordningsgruppen inte behövde aktiveras, trots redan lagda varsel från Baxter, Tetra Pak och ARM i Lund.
– Under tredje kvartalet var det rekordlåga varsel i Skåne, så generellt sett är det inte en varselvåg och jag är inte orolig. Men jag är bekymrad för de människor som drabbas, sade Mikael Damberg till 8till5 när han besökte Malmö förra tisdagen.
Sedan dess har Sony varslat 200 personer i Lund och Ikea 470 personer i Malmö och Helsingborg sammantaget. Idag säger näringsministern istället:
– Det är klart att bilden nu är annorlunda än den senaste statistiken som jag då hänvisade till från senaste kvartalet, där det var väldigt låga varseltal i Skåne. Nu har vi haft flera varsel på rad.
Den nationella samordningsgruppen heter formellt Statssekreterargruppen för näringslivets omställning och består av statssekreterarna till de ministrar vars ansvarsområden berörs av varsel. Gruppen leds av näringsministerns statssekreterare och i den ingår även statssekreterare från finansdepartementet, utbildningsdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet.
– Gruppen ska också ta kontakt med Region Skåne, som jag vet engagerar sig i den regionala tillväxtpolitiken. Det kan också handla om utbildningsfrågor som är viktiga, där den personal som drabbas av varsel kan behöva gå en utbildning, säger Mikael Damberg.
https://www.8till5.se/2018-11-21/regeringens-krisgrupp-kallas-in-efter-skanska-varsel?utm_source=8till5+nyhetsbrev&utm_campaign=a3d5c88f40-8till5_morgonbrev&utm_medium=email&utm_term=0_a542cb81c0-a3d5c88f40-272229701

Posted by SweDutch

Lämna ett svar