Räcker inte med brottsbalken och regeringsformen – BO vill införa förbud mot aga i skollagen

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2015.03.30 
Barnombudsmannen, BO vill att ett förbud mot aga i skolan förs in också i skollagen. Anledningen är att Högsta domstolens avgörande är otydliga och har ”öppnat upp för mycket”.  Det framgår att BO:s årsrapport som Sveriges Radio tagit del av.

– Man lyfte ut agaförbudet 1985 och menade att det räckte med hänvisningar till regeringsformen och föräldrabalken men vi tycker att man behöver lägga tillbaka i skollagen ett tydligt förbud mot våldsanvändning, säger Barnombudsmannen Fredrik Malmberg.
Enligt Skolinspektionens statistik från första halvåret 2014 ligger fysiska kränkningar bakom vart tredje kränkningsanmälning.
Lärare och rektorer har rätt att vidta åtgärder när barn bråkar eller håller på med skadegörelse. Barnombudsmannen vill dock se att det tydligt framgår att våld bara får användas i nöd eller nödvärn.
– Vi kan konstatera att Högsta domstolen i avgöranden har gjort det  …..
  lite luddigt, att de har öppnat upp för mycket. Jag tycker att det bara ska vara i nöd och nödvärnssituationer som våld kan accepteras. I övrigt ska det inte få användas, säger Fredrik Malmberg.
http://www.dagensjuridik.se/2015/03/racker-inte-med-brottsbalken-och-regeringsformen-bo-vill-infora-forbud-mot-aga-i-skollagen

Posted by SweDutch