RÅ: Försvararna kostar mer än hela Åklagarmyndigheten

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2020.10.06

2007 var Åklagarmyndighetens totala budget 32 procent högre än kostnaderna för offentliga försvarare. 2019 var för första gången läget det omvända där kostnaderna för offentliga försvarare var högre än Åklagarmyndighetens budget.
Nu kräver RÅ en budget som är ”hållbar över tid”.

Under dagen var Riksåklagaren Petra Lundh inbjuden till justitieutskottet för att, bland annat, diskutera det budgetanslag som tilldelats Åklagarmyndigheten.

Hon kunde då peka på siffror från både sin egen myndighet och Domstolsverket som visar att de statliga kostnaderna för offentliga försvarare ökat kraftigt de senaste åren och nu är högre än hela Åklagarmyndighetens totala kostnader.
Detta samtidigt som Åklagarmyndighetens budget minskar.

– De svårutredda grova brotten som skjutningar, sprängningar och våldtäkter har blivit allt fler, vilket också visar sig i att kostnaderna för offentliga försvarare ökat avsevärt medan Åklagarmyndigheten inte fått motsvarande ökningar. Bakom nästan varje beslut om offentlig försvarare finns en åklagarinsats. Dessutom handlägger åklagare ett stort antal andra ärenden där inte försvarare är inblandade, säger Petra Lundh i ett pressmeddelande.

Hon kräver nu en långsiktig och hållbar satsning på myndigheten som kan fungera över tid.

– Det är inte rimligt. Åklagarna är hårt arbetsbelastade och vi har under flera år varit strukturellt underfinansierade. Vi är inte betjänta av en alltför stor budgetökning ett enskilt år, utan det vi behöver är en budget som är hållbar över tid. Det är ett långsiktigt arbete att rekrytera och utbilda åklagare.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/ra-forsvararna-kostar-mer-an-hela-aklagarmyndigheten/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=201006

Posted by SweDutch

Lämna ett svar