Prüm dna-sökningar mot Spanien

Källa: nyhetsbrev Kriminalteknik 2016.04.29

I november 2015 hade vi i Sverige varit operativa i det så kallade Prüm dna-samarbetet i två år. Den 12:e november 2013 blev vi operativa med det första landet, Nederländerna. Sedan dess har Sverige blivit operativa med ytterligare åtta länder – Finland, Estland, Polen, Litauen, Slovakien, Rumänien, Österrike och Tjeckien – och söker dagligen alla nya dna-profiler från spår och personer mot dessa länder. Den 24:e november 2015 var det dags att bli operativa med det tionde landet – Spanien.

Map of Spain with focus on Madrid City.
Spanien hade då dna-profiler från 78 000 spår och 311 000 personer i sina dna-register och Sverige hade 31 000 spår och 147 000 personer.
Rekordmånga träffar mot Spanien – eller?
Vid sökningen mot Spanien fick vi rekordmånga träffar, 557 stycken. Antalet träffar slog med råge det tidigare rekordet, som var sökningen mot Finland, då vi fick 349 träffar. Spanien fick 200 spår-person-träffar, Sverige fick 172 spår-person-träffar och tillsammans fick vi 185 spår-spår-träffar.
Men, vid närmare granskning av antalet träffar fick vi justera ner antalet, 120 av de 185 spår-spårträffarna borde …
  vi inte fått alls. Det visade sig att Spanien inte följer Prümrådsbeslutet, att ett spår som träffar mot en person i nationella sökningar inte får sökas i Prüm-sökningarna. 120 svenska spår hade träffat mot ett spår och en person i Spanien vilket inte är möjligt om man följer lagstiftningen. En mer korrekt siffra är således att 437 träffar erhölls varav 65 spår-spår-träffar.
Det fanns också många träffar som innehöll en avvikelse, 165 stycken. De flesta bedömdes som ”ej träff” och redovisades inte. 5 träffar med en avvikelse redovisades då vi bedömde att de skulle kunna vara ”riktiga träffar” där avvikelsen troligtvis beror på skillnader som uppstår vid själva dna-analysen.
När alla träffarna hade gåtts igenom och bedömts redovisades totalt 258 träffar inklusive de 5 träffarna som vardera innehöll en avvikelse. Resultatet är jämförbart med antalet träffar som redovisades efter massökningar mot Finland, 257 stycken, och Österrike, 255 stycken. 

Personer i det svenska dna-registret som träffade mot spår i Spanien
124 person-spårträffar redovisades. 90 individer i det svenska dna-registret träffade mot 124 spår i Spanien. 71 individer träffade mot ett spår vardera och 19 individer träffade mot 2-5 spår vardera. 2 av de 90 individerna hade även tidigare träffat mot spår i Nederländerna. 

Spår i det svenska dna-registret som träffade mot personer i Spanien
102 spår-personträffar redovisades. 50 individer i det spanska dna-registret träffade mot 62 olika unika spår i Sverige. Att det blir 102 träffar beror på följande:
I Spanien kan, liksom i Sverige, en person topsas upprepade gånger med samma personuppgifter. I Sverige registervårdas dna-registren dagligen med målet att en persons dna-profil bara ska förekommer en gång. I Spanien görs inte motsvarande registervård, vilket gör att en persons dna-profil kan förekomma flera gånger med olika registerID. I sökningarna mot Spanien såg vi flera exempel på personer vars dna-profil förekom flera gånger, några personers dna-profiler förekom upp till 6 gånger. När en person, vars dna-profil förekommer 6 gånger, träffar mot ett svenskt spår genereras 6 träffar i systemet. En av personerna med 6 olika registerID träffade dessutom mot 6 spår i det svenska dna-spårregistret, vilket gav 36 spår-personträffar.
Många av spåren, 16 stycken, hade tidigare träffat mot person i Österrikes, Finlands, Rumäniens eller Litauens dna-register.
Nya träffar erhölls för 46 av spåren, huvudsakligen i olika stöld- och inbrottsärenden. Bland de nya träffarna fanns också ett våldtäktsärende (Region Stockholm), en grov misshandel (Region Väst) och ett sexuellt ofredande (Region Väst). 

Spår-spårträffar
32 spår-spårträffar godkändes och redovisades. För 11 av spåren har spår-personträffar tidigare erhållits med Österrike och Finland. De resterande 21 spåren härrörde från 14 unika men okända personer. Samtliga nya spår-spårträffar rörde olika stöld- och inbrottsärenden förutom ett spår som var säkrat i ett bedrägeriärende. 

Spår som ger träff mot spår och person om och om igen
Samtliga regioner har minst ett spår, som träffade mot en person eller ett spår i Spanien, som träffat mot person i tidigare Prüm-sökningar. Spår, som ingår i ärenden som inte ska utredas vidare och där man inte är intresserad av att provta personen i Prüm-landet, bör gallras ur det svenska dna-registret. Meddela NFC så gallrar vi spåret manuellt. 

Nästa land
Nästa land att bli operativa med är förhoppningsvis Lettland. Tester med Lettland är klara sedan länge men på grund av svårlösta problem i Lettlands system har de inte kunnat bli operativa med något nytt land sedan i somras. En lösning på problemen är på gång och vi har blivit lovade att vi är första landet på tur. Tester pågår också med Frankrike och Slovenien.
Text: Christina Widén, Biologisektionen NFC
http://kriminalteknik.nu/prum-dna-sokningar-mot-spanien/

Posted by SweDutch