Professor om sofistikerad korruption – ”varför dyker politikers barn upp på höga befattningar?”

Källa: Dagens Juidik 2016.12.16 
Sverige ligger bra till i internationella korruptions-mätningar men den ”sofistikerade korruptionen” är utbredd. Det säger Anders Törnvall, professor emeritus i interkulturell kommunikation som forskat kring ämnet korruption. 

Anders Törnvall höll föredrag om sofistiskerad korruption på Stockholms universitet på FN:s internationella anti-korruptionsdag, den nionde december.  
Han är professor emeritus i interkulturell kommunikation och har nyligen kommit ut med boken ”Korruptionens vägar”. 
Beroende av varandra
Anders Törnvall pekar på att ”sofistikerad korruption” bland annat kan ta sig uttryck som nepotism.

– Det finns ett elitskikt, det kan vara personal från departement, företagsvärlden, universitetsvärlden eller personer i andra maktställningar. De har genom sitt arbete och umgänge kommit i kontakt med varandra, de är kanske beroende av varandra och de hjälper varandra. 
Sofistikerad hjälp
Elitskiktet 
kan i många fall vara orsaken bakom nepotism, enligt Anders Törnvall.
– Man undrar ibland varför höga politikers barn dyker upp i …. 

höga befattningar, och varför finns det ingen mer meriterad?

Enligt Anders Törnvall är fenomenet vanligt i Sverige.
– Det finns studier som visar att personer hjälper sina barn in på olika utbildningar och då har man ”fått in en fot”. Det här en är mycket sofistikerad hjälp till sådana som man tycker man ska hjälpa och andra personer slås ut. 
Möte på midsommarafton
Ett annat exempel på sofistikerad korruption handlar om hur viktiga beslut tas i skymundan, någonting som Anders Törnvall själv fått bevittna inom universitetsvärlden.
 – Vill man till exempel ha en viss person till en tjänst, då ser man till att beslutet tas där så få som möjligt är närvarande. De som är negativt inställda till rekryteringen dyker inte upp eftersom mötet där beslutet ska tas kan vara satt till midsommarafton klockan 18.00.
Anders Törnvall understryker att en av grundpelarna i ett samhälle utan korruption är att uppdrag tilldelas på grundval av meriter – en så kallad meritokrati. I Sverige syns denna ambition bland annat genom att statliga jobb ska tilldelas efter ”förtjänst och skicklighet”. 
Social kompetens omätbar egenskap
Han anser därför att det är oroväckande att egenskapen ”social kompetens” har blivit ett allt viktigare kriterium vid rekryteringar.
– Det har blivit mer och mer betydelsefullt att man lägger till kravet på social kompetens. Det kan avgöra om en person får tjänsten, samtidigt som det kan slå ut en mer kvalificerad person.
– Att man tar hänsyn till denna omätbara egenskap när man tillsätter tjänster kan skapa ett korrupt förfarande.
http://www.dagensjuridik.se/2016/12/professor-om-sofistikerad-korruption-varfor-dyker-politikers-barn-upp-pa-hoga-befattningar?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Posted by SweDutch