Privattandläkare skapade egen nisch på marknaden

Kan inte patienten komma till tandläkaren, då kommer tandläkaren till patienten. Sedan 1999 är det fullt möjligt. Men redan fyra år tidigare såg de första ambulerande tandläkarna dagens ljus.

Till skillnad från övrig vård är det privata inslaget inom tandvården både stort och väl accepterat. Cirka 40 procent av landets 7 700 tandläkare är privata och har ett vårdansvar för 3,5 miljoner patienter. En betydande del av patienterna är äldre människor på äldreboenden och vårdhem. För dem kan ett tandläkarbesök, tack vare krämpor och ålder vara i princip omöjligt. Det minskar dock inte behovet av tandvård.
– Vi ser oss som en behövlig resurs för en utsatt patientgrupp. Om inte vi kan komma då blir det ingen tandvård.
Det säger Christoffer Heleander, regionchef i Västra Götaland för Oral Care, ett privat tandläkarföretag som specialiserat sig på hembesökande tandvård.
– Faktum är att vi startade vår ambulerande verksamhet redan 1995.
Fyra år senare trädde det reformerade tandvårdsstödet i kraft. Med den följde rättigheten för äldre och funktionshindrande inom kommunernas omsorg till en årlig, kostnadsfri munhälso-bedömning. När den väl är gjord och vårdbehovet fastställt, väljer patienten själv vem som skall utföra behandlingen. Inte sällan faller valet på dem som utfört bedömningen. Christoffer Heleander igen:
– Skall behandlingen ske på klinik kan det kräva såväl färdtjänst som assistenter. Istället har vi valt att möta den äldre individen utifrån deras förutsättningar. Vi besöker patienten med full utrustning och kan utföra de flesta behandlingarna på plats, allt medan patienten sitter i sin favoritfåtölj eller ligger i sängen.
Att den uppsökande verksamheten innebär en väsentligt ökad livskvalitet för de äldre, har nu fått genomslag i Västra Götalandsregionen. Sedan 2006 är Oral Care upphandlade för att sköta i första hand munhälsobedömningarna, vilket i sin tur skapat en mängd behandlingsuppdrag. Företaget, som har verksamhet i Stockholms län, Sörmland, Region Skåne och Västra Götalands Regionen växer snabbt och har de två senaste åren utsetts av Dagens Industri till Gasellföretag. I år även utnämnt till Superföretag av Veckans Affärer och MM Partners.
Möjligheten att få hembesök av tandläkaren är dock fortfarande okänd på många håll i Västra Götaland. Tandhygienisterna och tandläkarna reser ut från Göteborg och möts ofta av positivt överraskad personal och anhöriga. Att Oral care är en privat vårdgivare spelar ingen roll när samhällsservicen på det här sättet kommer nära dem som har behov av den.
– Vårt arbetssätt har skapat en egen nisch inom en väletablerad bransch. Det viktiga är att vi ger de äldre den tandvård som alla har rätt till.
Källa: Svenskt Näringsliv artikel website 2008-11-05

Posted by SweDutch