Privata barnmorskor önskas

Fler privata barnmorskor är något som Region Skånes femklöver vill se när ett valfrihetssystem inför 2011. – Det handlar inte om att sälja ut verksamheter. Men vi vill ge möjligheter att starta upp barnmorskeverksamheter i privatregi.
Det säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälsp- och sjukvårdsnämnden.

Den 1 september 2011 föreslås ett valfrihetssystem inom mödravården införas i Skåne. Med ett anslag på 35 miljoner kronor ska ett okänt antal barnmorskor rekryteras till framför allt Malmö och Helsingborg där behovet är som störst. Både till den offentliga sjukvården men också i nya privata alternativ.

Barnmorskorna ska även få mindre att göra med målsättning att dagens 140 patienter per barnmorska ska minska till 85.
– Det finns barnmorskor som inte arbetar i yrket i dag. Men om vi satsar och möjliggör för nya och mindre aktörer att starta upp hoppas vi locka dem tillbaka, säger Anders Åkesson.
Han utesluter dock inte att även större vårdföretag kan lockas in i branschen, vilket inte är något femklövern ser som negativt.
källa: aktuellt om företagsklimat website 2010.12.06

Posted by SweDutch