”Polisen har efterfrågat möjlighet till visitationszoner”

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2019.09.25

Gängsamtalen mellan riksdagspartierna avbröts i helgen sedan Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna valt att lämna de tvärpolitiska förhandlingarna.
Enligt Moderaternas rättspolitiske talesperson, Johan Forssell, var anledningen till avhoppet regeringens ovilja att kompromissa om hårdare tag.
– Vi var överens om det förebyggande arbetet men stod långt ifrån varandra när det gällde den skärpta rättspolitiken.

Moderaterna höll under samtalen hårt på en lista bestående av tio punkter med åtgärdsförslag mot den grova brottsligheten. Det handlade, bland annat, om krav på dubbla straff för gängkriminella och helt slopad straffrabatt för unga, förslag som regeringen inte var beredda att gå med på.

– Regeringen gick bara Moderaterna till mötes på ett fåtal av våra tio krav och det är förstås otillräcklig. Vi saknade till exempel förslag om att stärka attraktiviteten i polisyrket, dubbla straff för gängkriminella, visitationszoner, fullt slopad straffrabatt för unga och också slopa dagens form av mängdrabatt, säger Johan Forssell till Dagens Juridik.

Visitationszonerna en knäckfråga under förhandlingarna

En av de frågor som diskuterats flitigast den senaste tiden, och som regeringen inte var beredda att gå med på, var den om visitationszoner. Med inspiration från Danmark har Moderaterna föreslagit att polisen ska få en utsträckt möjlighet att, under en begränsad tid och vid vissa platser, visitera personer.

Moderaterna vill dock gå vidare med förslaget då man anser att det vara ett bra sätt att komma tillrätta med bland annat illegala vapen.

– Vi har en ansträngd situation i Sverige med en gängkriminalitet som breder ut sig och där polisen saknar verktyg för att komma tillrätta med problemen. Syftet med visitationszonerna är att skapa ytterligare möjligheter till effektiva preventiva insatser för att förebygga olaga vapeninnehav och allvarliga våldsbrott, säger Johan Forssell.

– I Danmark finns redan införda visitationszoner och i Sverige har Polismyndigheten efterfrågat en sådan möjlighet.

”Ordningsvakternas befogenheter behöver ses över”

I måndags presenterade Moderaterna istället ett förslag om att anställa mellan 1800 – 2000 nya ordningsvakter för att avlasta Polisen med ”sådant polisen idag inte kan eller hinner prioritera”, enligt Ulf Kristersson.

Enligt Johan Forssell är tänkbara uppgifter för ordningsvakterna att upprätthålla allmän ordning i större geografiska områden samt sköta transporter och ta hand om berusade personer. Men vilken typ av förordnande och polisiära befogenheter ordningsvakterna ska ha kan man ännu inte svara på.

– Villkoren för när ett förordnande kan ske behöver också ses över, samt den utbildning och de befogenheter som ordningsvakterna erhåller, säger Johan Forssell.

Han menar att förslaget är något som sedan tidigare efterfrågats från polishåll.

– Även här har Polismyndigheten efterlyst en sådan översyn av lagstiftningen, säger Johan Forssell till Dagens Juridik.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/polisen-har-efterfragat-mojlighet-till-visitationszoner/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Posted by SweDutch

Lämna ett svar