Polisen fotade MC-väst och körkort – får JO-kritik

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2022.07.05

Mannen stoppades av polisen på väg till en fest på en MC-klubb. Hans körkort, och mc-väst fotograferades – och polisen sökte också genom hans bil.
Nu kritiserar JO polisen.

Det var på väg till en fest, arrangerad av en MC-klubb, som mannen stoppades av Polisen. I samband med detta fotograferades hans MC-väst och körkort och han blev kroppsvisiterad samt fick sin bil genomsökt.

Fotograferingen av MC-västen och körkortet skedde i ett tält som var avsatt för detta – och enligt Polisen var ett av syftena att ”förhindra våldsbrott och skapa en trygg miljö i samband med den aktuella MC-träffen, som enligt uppgift avsåg grupperingar med anknytning till den organiserade brottsligheten”.

Ingen brottsmisstanke

Justitieombudsmannen, som granskat Polisens agerande i ärendet, konstaterar nu att mannen fått sitt körkort och sin väst fotograferad samt att hans bil genomsökts utan att det funnits någon brottsmisstanke. Vidare konstaterar JO att fotograferingen skedde i samband med att Polisen genomförde tvångsåtgärder mot honom, vilket innebär att ett eventuellt samtycke inte kan ges någon rättslig betydelse.

Dessutom konstaterar JO att det saknas stöd för att fotograferingen skulle varit nödvändig för att genomföra kroppsvisitationen eller husrannsakan. Fotograferingen av mc-västen och körkortet bör därför, enligt JO, rättsligt sett betraktas som att den gjordes med tvång.

JO konstaterar att det saknades nödvändigt lagstöd för att med tvång fotografera mannens mc-väst och körkort. Polismyndigheten kritiseras för att åtgärden ändå vidtogs.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/polisen-fotade-mc-vast-och-korkort-far-jo-kritik/?utm_campaign=220705&utm_medium=email&utm_source=apsis

Posted by SweDutch

Lämna ett svar