Polisen får kameraövervaka city

Kammarrätten ger polisen klartecken att sätta upp kameror på bland annat Stureplan.

Brottsbekämpning väger tyngre än integritet, bedömer rätten.
Medborgarplatsen och Stureplan hör till Stockholms krogtätaste och mest brottsutsatta platser. Därför har polismyndigheten i Stockholm sökt tillstånd för att installera övervakningskameror i de båda områdena.
På onsdagen beslutade kammarrätten att ge tillstånd till allmän kameraövervakning vid Stureplan men också på Medborgarplatsen och Björns trädgård.
– Vi har visat att det förekommer mycket våldsbrott kopplat till alkohol på Medborgarplatsen. Polisen har vidtagit åtgärder som inte har räckt till så man behöver kameraövervakning som ett komplement, säger Lars Modig, jurist på Stockholmspolisen.
Redan för ett år sedan fick polisen tillstånd av länsrätten till kameraövervakning vid Stureplan, men justitiekanslern (JK) överklagade till kammarrätten med argumentet att hänsyn ska tas till den enskildes integritet.
Kammarrätten avslår dock JK:s överklaganden och bedömer att övervakningsintresset är av större betydelse än integritetsintresset. Däremot ska kameraövervakningen runt Stureplan begränsas till att gälla mellan klockan 23 och 06.
JK kan inom de kommande veckorna överklaga domen till Regeringsrätten.
Källa: SvD website 2008-11-06

Posted by SweDutch