Pizza-ätare blir mer deprimerade

Källa: Svenska Dagbladet 2012.03.31
De som äter pizza, doughnuts, muffins och annan skräpmat är mycket oftare deprimerade än de som äter bra och näringsrik mat, rapporterar forskare vid universitetet i Las Palmas. 
 
Varje år drabbas 121 miljoner människor runt om i världen av depression. Även om sjukdomen är vanlig i västvärlden är situationen än värre i utvecklingsländerna där depression är den enskilda sjukdom som orsakar mest år av invaliditet. Nu har en forskargrupp på Kanarieöarnas kunnat visa att det finns ett tydligt samband med skräpmat.
När 8964 personer som ingår i en stor hälsoundersökning i Navarra följdes i ett halvår visade det sig att de som åt mest skräpmat löpte 51 procent större risk att drabbas av depression än övriga. Ingen i studien hade tidigare fått diagnosen depression eller använt antidepressiva medel men under de sex månaderna som studien pågick insjuknade 493 av dem.
Med skräpmat menades dels bageriprodukter som muffins, croissanter och doughnuts och dels snabbmat som hamburgare, varmkorv och pizza.
– Ju mer snabbmat du konsumerar, desto större är risken att bli deprimerad, ….. Artikeln fortsätter
kommenterar Almudena Sánchez-Villegas, huvudförfattare till studien som publiceras i tidskriften Public health nutrition.
De som åt mest skräpmat var oftare än andra singlar, hade en mer passiv livsstil och hade sämre matvanor där det ingick mindre frukt, nötter, fisk, grönsaker och olivolja. Skräpmatsätarna rökte dessutom mer och jobbade ofta mer än 45 timmar i veckan.
De som åt muffins och doughnuts befann sig i den absoluta högriskzonen. ”Redan att äta små kvantiteter är kopplat till en signifikant ökad chans att utveckla depression”, skriver författarna.
Almudena Sánchez-Villegas betonar att fler studier behövs på området men att konsumtionen av skräpmat bör kontrolleras noga eftersom den inte bara påverkar risken för fetma och hjärtsjukdomar, utan även det mentala välbefinnandet.
På senare år har det forskats en hel del kring tänkbara kopplingar mellan mat och depression. Bland det som föreslagits kunna ha en mildrande inverkan finns omega-3-fett från fisk och olivolja, men även olika B-vitaminer, C-vitamin och zink. Forskningen kring sådana mekanismer är i sin linda och då effekt kan ses är den vanligtvis tydligare när näringsämnena ingår i mat än tas som tillskott.

Posted by SweDutch