”Orimligt att höja elpriset för Skåne”

Källa: NyTeknik 2011-08-29
DEBATT. Norrlänningar får billigare el och Skåningarna får betala mer. Det blir konsekvensen av den nya indelningen i fyra olika prisområden som införs första november. ”Svenska Kraftnät måste agera nu mot att två miljoner elkonsumeter i södra Sverige får betala över en miljard kronor mer för sin el än tidigare”, skriver Johan Öhnell, vd Telge Energi.

Sommaren närmar sig sitt slut och i november delar Svenska Kraftnät in Sverige i fyra elområden. Enligt den nya reformen ska svenskarna inte längre betala samma elpris. Och det är främst elkunder som bor i södra Sverige (kallat elområde fyra) som kommer att prisdiskrimineras. Elområde fyra berör alla som bor söder om en linje som sträcker sig från Varberg i väst till Oskarshamn i öst. I området bor det två miljoner människor som kommer få ännu högre elräkningar nästa vinter.
För att hantera de nya elområdena har elbörsen tagit fram så kallade CFD-kontrakt (Contract for Difference). Marknaden har redan satt ett pris på 5 öre mer per kilowattimme för el som tas ut i Malmö istället för i Stockholm den kommande vintern. Totalt kommer elkonsumenter i södra Sverige att betala över en miljard kronor mer för sin el än tidigare. Det motsvarar drygt 1 000 kr/år för en elvärmd villa. Och får vi en upprepning av årets vinter kan extrakostnaden bli så hög som 10 öre per kilowattimme.

Bakgrunden till beslutet om elområden handlar om överföringsproblem i det svenska elnätet. Merparten av den svenska elproduktionen finns i norra Sverige medan merparten av elkunderna finns i de södra delarna. Men att försöka lösa detta tekniska överföringsproblem med en elområdesindelning gynnar inte kunderna. Den nordiska elmarknaden är en oligopolmarknad som är i stort behov av förbättrad konkurrens. Då behöver marknadsområdet göras större, INTE mindre.
Nu när beslutet om elområden tyvärr är fattat kan Svenska Kraftnät begränsa de negativa effekterna. För att få en fungerande prisbildning på CFD-kontrakt så måste det finnas säljare. Kunderna som förbrukar elen finns ju redan och finns det för få säljare så kommer priset att bli oskäligt högt. De två typer av aktörer som kan sälja CFD-kontrakt är de som äger elproduktion i södra Sverige och de som äger stamnätet och kan föra in el i området. Problemet är just att det knappt finns någon elproduktion söder om Varberg och Oskarshamn. Så även om elproducenterna säljer för allt vad de äger så kommer det fortsätta att vara brist på CFD-kontrakt, med höga elpriser som följd.
Mot bakgrund av detta anser Oberoende Elhandlare att Svenska Kraftnät, som äger stamnätet, har en skyldighet att sälja CFD-kontrakt. Vår uppmaning är därför att Svenska Kraftnät skyndsamt tar beslut att börja sälja dessa kontrakt.
Redan idag betalar alla privat- och företagskunder som tecknar bundna elavtal, på ett år eller längre, en oskälig och onödig extrakostnad. Och från november kommer det drabba alla i denna del av landet.
En annan mer långsiktig åtgärd som måste prioriteras är en snabbare förstärkning av stamnätet så att elen ska kunna flyta fritt till de områden där kunderna finns. Först då får vi samma elpris i hela Sverige igen. Det gynnar kunderna genom att konkurrensen förstärks och det blir enklare att jämföra elpriser.
Svenska Kraftnät måste agera nu! Elkunderna vill inte ha ännu dyrare el nästa vinter.
Johan Öhnell, ordförande Oberoende Elhandlare och vd Telge Energi

Posted by SweDutch