Om SweDutchSweDutch är jag, Jef van Adelberg, auktoriserad tolk och översättare på det svenska språket i Nederländerna. Nästan fjorton år arbetade jag i Sverige och ser tillbaka på en mycket lärorik och härlig tid. Framför allt naturens betydelse i – och för – det svenska samhället har gjort ett stort intryck på mig. Människorna lever med och i naturen och får därigenom en ”inbyggd förståelse” av/för kvalitet.

Som nyinflyttad i Sverige ville jag göra rätt för mig medan jag lärde språket. Så  arbetade jag bl.a. som lant- och fabriksarbetare och inom hotell- och restaurangbranschen. Direkt efter en utbildning hamnade jag mitt i det sociala hjärtat av samhället: jag fick jobb på Försäkringskassan som handläggare. En mycket lärorik period. Omständigheter gjorde att jag letade jobb i Nederländerna.   

Det lyckades och som tur med svensk anknyttning. Så var jag bl.a. anställd på Exportrådets kontor, jobbade jag för Hasselblad (genom management buy out), Visit Sweden m.m. Vid sidan om utförde jag tolk- och översättningsuppdrag. Allt detta började i slutet på 80-talet.

Jag utför uppdrag för bl.a. polisen, domstolar och näringslivet. Med jämna mellanrum erhåller jag förfrågningar från Sverige. Även privatpersoner ber om hjälp. Jag erbjuder mina tjänster såväl i Nederländerna som i Sverige.

På grund av att svenska är ett litet språk i Nederländerna är antalet uppdrag därefter och utför jag därför olika, helst Sverige relaterade, konsultuppdrag som t.ex. att bistå under besök i Holland, medverka på mässor och utföra desk research. I Nederländerna arbetar jag regelbunden med uppdrag bl.a. som administrativ chef. 

Förutom att sprida kännedom om mina tjänster, använder jag den här bloggen att publicera intressanta, roliga och anmärkningsvärda artiklar jag hittar på svenska och nederländska websidor och i nyhetsbrev. Jag nämnar alltid källan där jag hittade artikeln och utgår ifrån att dessa texter är tillåtna att spridas.
Nyfiken? Slå mig en signal eller skriv mig. Du kan nå mig på +31 6 54 98 44 58 och via info@swedutch.eu . Min LinkedIn profil är https://nl.linkedin.com/in/jefvanadelberg
 (SV profilen)

Posted by SweDutch