Olagligt bosatta i Sverige kan få bidrag – Försäkringskassan vänder sig till regeringen

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2015.04.27
Personer som är olagligt bosatta i Sverige kan ändå få bidrag av Försäkringskassan – som nu uppmärksammar regeringen på detta i en skrivelse. Det rapporterar tidningen Altinget.

Försäkringskassa beskriver i en dokument till socialdepartementet att de har erfarenheter av att människor som på falska handlingar har lyckats få uppehållsrätt i Sverige.
När det sedan uppdagas att de inte har laglig rätt att bo i landet kan myndigheten inte stoppa bidragen. Det hjälper inte att handlingarna som först styrkt deras bosättning bevisas vara falska.
Försäkringskassan vill nu att en förutsättning till bidrag ska vara att personen har laglig rätt att bo i Sverige. Idag spelar det ingen roll för bosättningsbaserade bidrag om EU-medborgaren i fråga har uppehållsrätt eller inte. Bidraget betalas ut så länge personen bor i Sverige.
För att få rätt till dessa bidrag krävs dock att personen kan bevisa att hen inte ….
omfattas av hemlandets socialförsäkring.
Enligt Försäkringskassan har det dock i vissa fall varit svårt att få fram sådan information från de utländska myndigheterna.
http://www.dagensjuridik.se/2015/04/olagligt-bosatta-i-sverige-kan-fa-bidrag-forsakringskassan-vander-sig-till-regeringen

Posted by SweDutch