Nya siffror: Majoriteten av småföretagare upplever problem med extern finansiering

Källa: nyhetsbrev VA

Årets finansieringsundersökning från Företagarna presenterades i veckan. Något som framkommer i studien är att småföretag blir mer och mer beroende av finansiering från ägare och närstående som familj och vänner. Jämfört med 2016 har siffran fördubblats.

Under 2018 uppger 14 procent av företagen att lån från familj, vänner eller ägare, har finansierat en eller flera investeringar under det senaste året. Samtidigt har andelen företag där ägare har fått finansiera nya investeringar, ökat från 14 till 18 procent.

Av studien framgår också att 52 procent av de tillfrågade anser att det är ganska, eller väldigt svårt, att finansiera företagets investeringar med extern finansiering. En förklaring till det är bankernas höga krav på säkerhet och personlig borgen.

59 procent av företagen med lån hos banken, har någon gång genom sig själv eller en anhörig ställt personlig borgen för att kunna låna till företaget.

”Många företagare upplever en bristande förståelse från banken gällande företagets verksamhet och svårigheter med krav på säkerhet för lån. Trots detta visar företagarnas upplevelser av bankernas bemötande av dem som företagskunder att bemötandet ändå upplevs tämligen positivt. Det kan vara en bidragande orsak till att företagskunder förblir en mycket lojal kundgrupp. Endast 6 procent av företagen har bytt bank under de gångna tolv månaderna”, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna, i ett pressmeddelande.

Banklån är den vanligaste externa finansieringsmetoden för småföretag enligt undersökningen, även om familj och vänner blir allt viktigare. Under de senaste tolv månaderna finansierade vart femte företag en- eller flera investeringar genom banklån, en ökning på fem procentenheter jämfört med 2016.

Hela studien finns att läsa här.

https://www.va.se/nyheter/2018/04/12/nya-siffror-majoriteten-av-smaforetagare-upplever-problem-med-extern-finansiering/

Posted by SweDutch

Lämna ett svar