Ny skattereduktion för privatpersoner som installerar grön teknik

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2020.11.30

Från årsskiftet får privatpersoner skattereduktion vid installation av grön teknik såsom solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.

Från årsskiftet blir det skattereduktion vid installation av grön teknik. Detta uppger Skatteverket i ett pressmeddelande. Köparen kommer att få avdraget direkt på fakturan och det gäller installationer av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.

– Grön teknik kommer att hanteras på motsvarande sätt som rut- och rotavdraget gör idag vilket innebär att köparna får del av lättnaden redan vid köpet. Till skillnad från rut- och rotavdraget ger även kostnad för material rätt till skattereduktion för installation av grön teknik, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Så stor är skattereduktionen

Skattereduktionen ges för kostnaderna för arbete och material med 15 procent för installation av solceller 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. För att få reduktionen krävs att den utförda installationen tillhör ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion eller hens förälder. Föräldern behöver vara bosatt i Sverige.

Påverkar inte rot- eller rut

Skattereduktion för grön teknik och för rut- och rot är två olika reduktioner vilket innebär att den för grön teknik inte påverkar utrymmet för rut- och rotarbeten. Reduktionen för de båda avdragen kan aldrig bli större än vad privatpersonen ska betala i slutlig skatt.

Skatteverket tar över hanteringen av den gröna tekniken från Naturvårdsverket, Boverket och Länsstyrelserna.

Skattereduktionen ges för både arbets- och materialkostnader och gäller installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med den 1 januari 2021. För att få skattereduktionen måste betalningen ske elektroniskt, uppger Skatteverket.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/ny-skattereduktion-for-privatpersoner-som-installerar-gron-teknik/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=201130

Posted by SweDutch

Lämna ett svar