Nu blir det lättare avsätta olämpliga nämndemän – nytt riksdagsbeslut

Källa: nyhetsbrev  DagensJuridik 2014.06.30
Kraven på nämndemännen i domstolarna ska skärpas från och med den första september i år, enligt ett nytt riksdagsbeslut.

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om skärpta krav på nämndemännen i domstolarna. Det innebär bland annat att domstolen ska kunna begära utdrag ur polisens belastningsregister och nämndemannen får inte ha försatts i konkurs.
Det ska också bli lättare för domstolen att avsätta en nämndeman som begått brott eller som på annat sätt visat sig vara olämplig som nämndeman. Nämndemännen ska dessutom gå en obligatorisk introduktionsutbildning.
Nämndemannauppdraget är inget politiskt uppdrag, därför ska val av nämndemän hållas vid en annan tidpunkt än i anslutning till val av kommun- och landstingsfullmäktige.
http://www.dagensjuridik.se/2014/06/nu-blir-det-lattare-avsatta-olampliga-namndeman-nytt-riksdagsbeslut

Posted by SweDutch