Nordmark rasar mot minimilöner: Gör mig galen

Källa: nyhetsbrev TN.se 2021.07.13

Eva Nordmark jobbar hårt för att mota EU:s förslag om miniminlöner. Ändå är hon mer diplomatisk än andra kring den sociala pelaren. ”Det här är en politisk viljeinriktning för Europa”, säger hon till TN.

Hotet från EU om att införa ett antal tvingande lagstiftningar, inte minst minimilöner, baserade på den sociala pelaren ligger som ett mörkt moln över svensk arbetsmarknad. Såväl arbetsmarknadens parter som politiker från alla svenska partier ifrågasätter varför EU ska ta sig rätten att gå in och lagstifta bort den svenska modellen.

Nyligen sa Kommunals ordförande Tobias Baudin till TN att regeringen måste vara ”stentydlig” i frågan. Och han är inte ensam om att använda hårda ord när det kommer till EU:s förslag.

– Det här är en murbräcka in i systemet. Om vi accepterar det här, så får vi inse att Bryssel kommer att lära sig att Sverige kommer anpassa sig. Och då finns det många fler liknande initiativ att komma, för det saknas inte uppslag hos Europas politiker, sa Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl nyligen.

Och från politiskt håll har tongångarna inte varit mindre hårda.

– Jag är stolt över den svenska modellen och ser att den nu verkligen är hotad på allvar. Hela förslaget är totalt tondövt, sa Centerpartiets Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani till TN i maj.

Frågan är således, minst sagt, ett hett ämne.

Var tydligt positiv

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) var tidigare TCO-ordförande. Som sådan skrev hon bland annat att hon hoppades att den social pelarens principer skulle fortsätta genomföras, i synnerhet av medlemsstaterna. Hon var då ganska tydligt positiv till pelaren.

Har du ångrat din tidigare inställning?

– Det som jag tycker är viktigt är att den sociala pelaren inte ger några nya befogenheter till EU. Det här är en politisk viljeinriktning för Europa, säger Eva Nordmark och fortsätter:

– Men det är givetvis så att en del av dem som ivrar för en lagstiftning på EU-nivå använder sociala pelaren som en hävstång för att uppnå det. Men det finns ingenting i pelaren som säger att mandatet, makten eller befogenheterna ändras, utan det är fortsatt varje medlemsstat som förfogar över det som man har förfogat över tidigare.

Eva Nordmark är noga med att berätta hur aktiv hon har varit i såväl fackliga frågor på Europanivå – när hon var TCO-ordförande – och hur aktiv hon nu, som arbetsmarknadsminister, är i att arbetet med den sociala pelaren ska landa väl även i Sverige.

– Jag var med på Europafackets kongress i Sevilla när Wanja Lundby-Wedin var LO-ordförande. Det är jättelängesedan. Redan då var det fajt kring minimilönerna. Och sedan dess har den frågan vuxit i Europa.

Svårt att få frågan att försvinna

Hon konstaterar att när Ursula von der Leyen tillträdde som EU-kommissionens ordförande och höll sitt linjetal, så nämnde hon minimilönerna och jämför det med hur viktiga frågor som nämns i en regeringsförklaring.

– Det ska mycket till för att frågan plötsligt ska försvinna från dagordningen. Det är viktigt att inse när vi nu jobbar stenhårt mot att se till att svensk lönebildning och vår arbetsmarknadsmodell inte på något sätt ska hotas av EU:s inblandning, säger Eva Nordmark och understryker att hon och andra lägger ner mycket tid och kraft i frågan.

Men trots det verkar Eva Nordmark ha en betydligt mer diplomatisk och positiv inställning till den sociala pelaren som princip än många andra, inklusive sina partivänner.

Hur kommer det sig?

– EU och internationella frågor engagerar mig väldigt mycket. Det är ju så att Sverige har att tjäna på om villkoren i andra länder är goda för löntagare och för företag och att den inre marknaden fungerar väl. Det är bra att vi inte får en konkurrens där andra länder konkurrerar ut de svenska företagen.

Är det inte ett problem att det kan komma tvingande lagstiftning som kan innebära att minimilöner och annat införs i Sverige?

– Det är ett jättestort problem. Ja, hur många gånger sitter jag i möten kring den här frågan? Redan innan EU:s arbetsmarknadskommissionär tillträdde hade jag till exempel ett möte med honom om det här.

– Sociala pelaren är en kompass. Det är ingen lagstiftning. Det är mer hur man tolkar den som gör mig galen!

Tveklöst engagemang

Enligt Eva Nordmark har hon otaliga kontakter med företrädare runt om i Europa som på olika sätt skulle kunna påverka hur den sociala pelaren ska införas och användas i EU. Hon knyter ofta under samtalets gång näven för att verkligen betona hur viktigt hon tycker att det här är. Hennes engagemang är det ingen tvekan om.

Men det verkar ju inte funka?

– Jag tror att vi måste förstå att det finns en väldigt stor vilja i Europa att införa minimilöner. Det vi måste säkra är att detta inte på något sätt påverkar den svenska lönebildningsmodellen.

– När kommissionens direktivförslag kom var det första gången som vi såg att kommissionen hade försökt att hitta en sorts undantag för kollektivavtalsmodellen. Vi tycker inte att det räcker, men där har ändå vårt arbete påverkat.

”Går utanför EU:s kompetens”

Eva Nordmark säger att när direktivet hade kommit så drev hon och hennes danska kollega, socialdemokratiske arbetsmarknadsministern Peter Hummelgaard, på för att Europarådets rättstjänst skulle granska om förslaget var förenligt med EU:s stadgar.

– Vi menar att det här går utanför EU:s kompetens, säger hon.

Men svaret från rådets rättstjänst var varken positivt eller negativt, ur svensk synvinkel. Rådet säger att det är möjligt för EU att införa minimilöner, men det ska då finnas ett ramverk och det ska inte innebära några individuella rättigheter.

– Vi vill inte ha det här. Det hör inte hemma på EU-nivå. Och vi behöver fortsätta ta den här fajten på EU-nivå. Jag kommer aldrig acceptera att vi går in i en modell där Europadomstolen ska avgöra huruvida en lön är adekvat eller inte, säger Eva Nordmark och berättar om möten med alla olika länder som är emot.

– Alla som säger att vi inte gör tillräckligt kan ju titta i min kalender.

https://www.tn.se/arbetsmarknad/nordmark-om-eus-forslag-det-har-gor-mig-galen/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Morgonkoll&utm_content=tn-morgonkoll-2021-07-14

Posted by SweDutch

Lämna ett svar