Nordbor genetiskt olika

De genetiska skillnaderna i Norden är mycket stora. Tyskar och britter är mer lika varandra än svenskar och finnar visar ny forskning. Resultaten kan få betydelse för hur medicinska studier utformas.

Den genetiska variationen i Europa har undersökts tidigare, men forskarna hävdar nu att de tagit ett kliv framåt.– Vår studie är större och mer exakt än tidigare undersökningar, säger Tuuli Lappalainen, forskare vid Institutet för molekylärmedicin vid Helsingfors universitet.Analyserna visar att befolkningen i Centraleuropa – representerad av britter och tyskar – är mer homogen än befolkningarna i Sverige och framför allt Finland.– Svenskar och finnar har rört sig bort från det centraleuropeiska klustret. Båda grupperna härstammar därifrån, även om vi kan se vissa skillnader, säger hon.Befolkningen i Sverige skiljer sig från finnarna i västra Finland. Och finlandssvenskarna placerar sig genetiskt sett någonstans däremellan.– Men finnarna i östra Finland avviker däremot mycket – det är stora skillnader, säger Tuuli Lappalainen.I den finländska befolkningen går det att se genetiska skillnader ner på länsnivå.Studien, utförd av forskare från Helsingfors universitet och Karolinska institutet, publiceras i tidskriften Plos One. Den bygger på dna-analyser av totalt cirka 1000 individer från de fyra länderna.– Vårt arbete visar hur viktigt det är att känna till både befolkningens struktur och historia när man letar efter genetiska faktorer bakom vanliga sjukdomar, som astma och hjärt-kärlsjukdomar. Om urvalet av de sjuka individerna och de friska personerna i kontrollgruppen inte är från liknande befolkningsgrupper kommer analysen inte att visa de genetiska skillnaderna bakom sjukdomen utan bara dem mellan olika delar av landet, säger Tuuli Lappalainen.
Källa: SvD website 2008-10-24

Posted by SweDutch