Neapels sopberg kan brännas i Sverige

Avfall från Neapel, som i omgångar drabbats av sopberg, kan hamna i Sverige. Stena Recycling och andra svenska energibolag vill importera brännbart avfall från Italien.
Flera svenska energibolag med stora fjärrvärmeanläggningar har överskottskapacitet. Samtidigt har flera länder i EU svårt att klara EU-förbudet mot att samla mängder av avfall på soptippar.
De svenska bolagen har därför börjat intressera sig för att importera avfall och gett återvinningsföretaget Stena Recycling i uppdrag att lämna anbud på att importera brännbart avfall från en sopsorteringsanläggning i staden Salerno, fem mil från Neapel, ökänt i sopsammanhang.

Neapel drabbades under åren 2007 och 2010 av sopstrejker och brottades med stora sopberg runt om i miljonstaden.
I Salerno sorteras sopor från såväl hushåll som industrier från Neapel liksom Salernos övriga omgivningar i regionen Kampanien.
Om de svenska bolagen vinner upphandlingen kommer sopimporten till Sverige att bestå av brännbart papper, trä och plaster — inga matrester eller metallskrot ska ingå
Stena Recycling har valt Salerno på prov eftersom anläggningen där anses bra på att sortera avfall. Sopornas ska kvalitetssäkras i syfte att reningstekniken ska klara hanteringen i Sverige. Bland annat får de inte innehålla för mycket plaster.

—Inga matrester får förekomma. Därmed kan det italienska avfallet bli snällare än det svenska avfallet som vi hanterar där matavfall ingår.  Matavfall kan innehålla batterier, exempelvis från leksaker, säger Lars Bernhardsen, vd på Halmstad energi och miljöbolag.
Om de svenska bolagen får uppdraget skickas en provleverans med  5 000 ton sopor till Halmstads hamn i höst för att eldas av i någon av anläggningarna. Vilken är oklart i dagsläget.
Snittkostnaden i Sverige ligger på 400 kronor per ton sopor men anbudet på de italienska soporna ligger betydligt högre inräknat fraktkostnaderna, enligt Ulf Arnesson, vice vd på Stena Recykling.
Om affären går i lås avgörs om någon månad.

Hem har tre pannor vars rökgaser tvättas med hjälp av elfilter, vattenrening, kvävereducering och ”dammsugarfilter”. Askan sorteras, en mindre del deponeras.
Även exempelvis länder som Malta och  Storbritannien uppges ha svårt att själva kunna ta hand om och förbränna sina sopor.
Källa: NyTeknik 2011-08-15

Posted by SweDutch