Näringsministern: ”Mindre svenska bolag måste våga och vilja exportera”

Källa: nyhetsbrev NyTeknik 2015.09.28
Regeringen vill kraftsamla för att stärka den svenska exporten. Bland annat öppnas ett nytt generalkonsulat i New York.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) uppgav i dag att nära 800 miljoner kronor ska gå till att stärka svensk export. Man vill inte minst att fler företag ska nå ut till tillväxtmarknader i exempelvis Asien.
– Vi växlar nu upp det statliga stödet till export, sa Damberg när han presenterade regeringens nya strategi inom området i dag.
Sverige ska öka närvaron på strategiska platser. Nya ambassader öppnas liksom ett generalkonsulat i New York. Vilka länder det handlar om ska regeringen först samråda med riksdagen om innan dessa avslöjas. Besked kommer i ”närtid”.
Mikael Damberg vill också att Sverige ska öka andelen av export som är relaterad till forskning och utveckling. Näringslivet bör göra affärer längre upp i förädlingskedjan.
– Vi lyckas bra i dag men kan göra mer. Svenska företag bör också  ….
ge sig ut och slåss om de riktigt stora affärerna i världen, tycker ministern.
Som ett exempel på sådan big business nämnde han den indiska upphandlingen kring satsningen ”100 smarta städer”, som landets regering skjuter till hundratals miljarder kronor. Hittills har 98 städer valts ut.
De kan också bli bättre på att delta i exempelvis FN:s miljardupphandlingar. Men också mindre aktörerna får sitt.
– Vi måste också få fler små- och medelstora företag att våga och vilja ge sig ut på exportmarknaden, sa ministern på presskonferensen i Rosenbad.
För att lyckas med det tänker regeringen bland annat starta regionala exportcentra runt om i Sverige. Exportinformation från UD och andra statliga myndigheter ska också enkelt kunna nås via en digital portal.
Exempelvis Tyskland, Finland och Danmark har högre andel små- och medelstora företag som säljer varor och tjänster utomlands jämfört med Sverige.
När det gäller den internationella standardiseringen bör svenska aktörer hänga med och skaffa sig större inflytande exempelvis genom att ta sekretariatansvar, uppger han.
Sammantaget vill regeringen förverkliga 22 strategiska insatser för större handel, ökade utländska investeringar och för att få turismen att växa.
– Gör vi detta på rätt sätt kommer det att driva svensk industri som vi är vana vid, säger Mikael Damberg.
Men hur den nya strategin lyckas beror inte bara på staten.
– Vi kan göra en del från statens sida men affärer gör företagen själva.
Mikael Damberg hoppas också få se fler direkta flyglinjer mellan Sverige och tillväxtregioner och är nöjd med att SAS nu öppnar en direktlinje till Hongkong fem dagar i veckan.
Andelen utländska studenter som pluggar på svenska universitet ska också bli fler, hoppas man. Denna minskade kraftigt när dryga terminsavgifter infördes för några år sedan. S/MP-regeringen dock är inte beredd att ta bort dessa – utan anser att det räcker med att granska stipendiesystemet samtidigt som man satsar på fler PR-insatser för svenska högskolor utomlands.
http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article3933919.ece?extcmp=newsletter|15472550|2015-09-28

Posted by SweDutch