Mögelsvampar trivs i diskmaskinen

Hälsovådliga mögelsvampar frodas i diskmaskiner visar en undersökning som gjorts i 101 länder.

62 procent av de undersökta maskinerna hade mögel på gummiisoleringen till luckan. 56 procent av dessa hade de hälsovådliga Exophiala dermatitidis och Exophiala phaeomuriformis, som visat sig vara mycket tåliga mot höga temperaturer, aggressiva rengöringsmedel och surt eller basiskt vatten.
Även så höga temperaturer som mellan 60 och 80 °C klarar dessa svampar. Körs maskinerna på snåldiskprogram gäller vanligtvis mycket lägre temperaturer.
Forskarna, som publicerat sina rön i British Mycological Society tidskrift Fungal Biology, misstänker att mögelsvampar har börjat anpassa sig till miljön i hushållsmaskiner som vi har tagit till vår hjälp i vardagen under de senaste decennierna.
Källa: NyTeknik nyhetsbrev 2011-06-22

Posted by SweDutch