Moderaterna: Utvisa personer som inte begått brott

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2020.09.17

Moderaterna presenterade under torsdagsmorgonen ett tiopunktsprogram med förslag på åtgärder mot den grova organiserade brottsligheten.
Där föreslår partiet, bland annat, att en person som ”utgör ett kvalificerat hot mot Sverige”, ska kunna utvisas – trots att denne inte begått något brott.

Moderaterna lanserar ett tiopunktsprogram med förslag som syftar till att motverka gängkriminaliteten. Partiets rättspolitiske talesperson, Johan Forssell, kallar förslaget ”det mest kraftfulla som någonsin presenteras mot gängkriminaliteten i riksdagens historia”.

Bland de tio punkterna syns en del förslag som partiet tidigare lanserat i form av bland annat, dubbla straff för gängkriminella, införande av visitationszoner, och ett system med anonyma vittnen.

Men under dagens pressträff presenterade Ulf Kristersson och Johan Forsell även ett antal nya förslag som Moderaterna nu tagit fram för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

Fler omhändertaganden och mer hemliga tvångsmedel

Moderaterna vill ”kraftigt öka” Polisens möjligheter att använda hemliga tvångsmedel. Enligt Johan Forssell handlar det om att ”sänka ribban för när sådana tvångsmedel ska kunna användas och man vill även att dessa ska kunna användas även innan brott har kunnat styrkas.

Ett annat av förslagen går ut på att försöka bryta nyrekryteringen av unga personer till de kriminella gängen genom att skapa förutsättningar för fler omhändertaganden. Enligt Moderaterna finns det för många föräldrar ”som inte förmår att ta sitt ansvar och fostrar barnen in i kriminalitet”. Man menar däför att tidiga och tydliga insatser blir en viktig pusselbit i arbetet mot nyrekrytering och föreslår att åklagare ska tillåtas ansöka om omhändertaganden av barn, som sedan ska kvitteras i en domstol.

Vidare vill Moderaterna att det ska bli lättare för myndigheterna att dela information mellan varandra och föreslår därför att huvudregeln förändras, så att huvudregeln, i motsats till idag, ska vara att myndigheter får dela sin information med polisen och andra brottsbekämpande myndigheter om det behövs för att utreda eller bekämpa brott.

Lättare att förverka brottsvinster

Enligt Johan Forssell måste även kraven öka på de relevanta myndigheterna att aktivt arbeta brottsbekämpande. Detta vill partiet tydliggöra genom att detta tydliggörs i myndigheternas regleringsbrev. Dessutom vill man öka antalet myndighetsgemensamma insatserna mot kriminalitet och även fasa in exempelvis Bolagsverket och CSN i dessa insatser.

Moderaterna föreslår dessutom att möjligheten att förverka brottsvinster ska utökas genom att ändra lagen så att den som saknar legitima inkomster måste kunna förklara hur man kommit över sina tillgångar. Förverkande ska kunna ske oftare än idag utan en fällande brottmålsdom och detta ska köras i ett separat civilrättsligt spår.

Utvisa personer innan de har begått brott

Huvudpunkten under dagens pressträff var dock partiets förslag om att fler personer ska kunna utvisas. Enligt förslaget ska det endast krävas att en person har dömts till fängelse för att denna ska kunna utvisas, det ska alltså inte spela någon roll hur långt fängelsestraffet varit. Man vill även att de regler som finns kring anknytning till Sverige förändras och att dessa ska spela en betydligt mindre roll.
Slutligen vill man att personer, som kan knytas till gängkriminella miljöer, och utgör ”ett kvalificerat hot mot Sverige” – ska kunna utvisas innan man begått något brott. Enligt Johan Forsell handlar det om ungefär 700 personer som idag skulle kunna utvisas med hjälp av en sådan ändring.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/moderaterna-utvisa-personer-som-inte-begatt-brott/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Posted by SweDutch

Lämna ett svar