Mini-reaktor får klartecken i USA

Källa: nyhetsbrev Nyteknik 2020.09.02

Små och modulära kärnreaktorer ses av många som lösningen för framtidens energi. Nu har en reaktor om 50 MW för första gången blivit godkänd i USA.

Amerikanska Nuscale fick i fredags sitt godkännande från US Nuclear Regulatory Commission, NRC. Det betyder att företagets reaktorkoncept uppfyller säkerhetskraven och därmed är ett alternativ för aktörer som vill bygga en sådan reaktor.

Nuscales reaktor ryms i en stålcylinder om 23 gånger 5 meter och kan producera 50 MW elektricitet. Företagets vision är en anläggning där upp till tolv sådana reaktorer placeras i en stor vattenbassäng nedgrävd i marken. Turbin och generator inryms i en byggnad i marknivå.

Konceptet har ett passivt kylsystem som innebär att vatten som värms upp i botten av reaktortanken stiger upp i en invändig ledning och leds vidare till ånggeneratorer. När värmen överförs till ånggeneratorerna svalnar vattnet och rör sig mot bottnen igen.

Enligt Ars Technica har Nuscale också tagit hjälp av tyngdkraften. Styrstavarna, som kan omsluta bränslestavarna så att neutroner blockeras och fissionsreaktionen stoppas, hålls på plats ovanför bränslestavarna av en motor. Om ett strömavbrott skulle uppstå ska styrstavarna automatiskt falla ner på bränslestavarna av tyngdkraften.

Reaktorer som massproduceras i fabrik

Nuscale lämnade in sin ansökan i slutet av 2016. Över två miljoner sidor med efterfrågad information har lämnats in under processen, uppger företaget.

Men nu har USA:s motsvarighet till Strålsäkerhetsmyndigheten gett sitt svar: ”NRC drar slutsatsen att konceptets passiva säkerhetssystem kommer att leda till att kärnkraftverket stoppas säkert och förblir säkert under nödsituationer, om nödvändigt.”

Nuscale hoppas kunna ha en första anläggning, med tolv reaktormoduler, igång i Idaho år 2026. Men för att det ska bli verklighet krävs nya tillståndsprocesser.

Företaget avser också att ansöka om godkännande för en reaktormodul om 60 MW. Den kommer att kräva ytterligare granskning av NRC.

Små och modulära reaktorer, så kallade SMR:er, är kärnkraftsindustrins svar på stora kärnkraftsbyggen som har försenats och fördyrats. De små modulerna kan massproduceras i fabrik och sedan snabbt monteras på plats.

Blykalla hoppas på SMR i Sverige

Tanken är att det nya greppet ska ge billigare, snabbare och säkrare kärnkraft. Nuscale ses av många som ett affischnamn i genren.

Många länder intresserar sig för sådana mini-reaktorer. I Estland finns planer som både Fortum och Vattenfall har engagerat sig i. Det statliga forskningsbolaget VTT i Finland har börjat utveckla en liten kärnreaktor som ska ge fjärrvärme. Finland har också lanserat ett arbete för att anpassa lagstiftningen till småskalig kärnkraft.

I Sverige bedöms det dock inte som troligt att små modulära reaktorer kommer att byggas i den närmaste framtiden, enligt en rapport som energibranschens gemensamma forskningsföretag Energiforsk publicerade förra året. Men det svenska företaget Blykalla, med professor Janne Wallenius i spetsen, hoppas att reaktortypen ska bli verklighet även här. Blykalla har avknoppats från KTH och utvecklar ett koncept för en liten blykyld reaktor som brukar räknas in i SMR-genren.

https://www.nyteknik.se/energi/mini-reaktor-far-klartecken-i-usa-7000353?source=carma&utm_custom[cm]=381335690,33270&=

Posted by SweDutch

Lämna ett svar