Mia Edwall Insulander om Pehrsons utspel: ”Minst sagt förvånad”

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2022.06.09

Liberalernas Johan Pehrson vill kalla Mia Edwall Insulander till justitieutskottet mot bakgrund av att två tidigare advokater åtalats för brott.
Generalsekreteraren tror dock inte att det finns någon formell möjlighet att ”kalla” henne till utskottet – och hon är kritisk till Pehrsons ”svepande” uttalande om att en del brottslig verksamhet leds via möten på anstalter.
– Det är ett mycket svepande uttalande som saknar konkret substans, säger hon till Dagens Juridik.

Det var under onsdagen som DN rapporterade att Liberalernas Johan Pehrson vill kalla Advokatsamfundets generalsekreterare till justitieutskottet. Detta sedan två tidigare ledamöter av samfundet åtalats för grova brott vid Södertörns tingsrätt.

Pehrson vill att Mia Edwall Insulander ska svara på frågor om hur deras disciplinära verksamhet sköts.

– De har skärpt det något, men problemen har inte direkt minskat. Vi vill att generalsekreteraren berättar mer om vad man gjort och om man är nöjd från samfundets håll. Det vore rimligt med högre straffavgifter och att förstärka möjligheterna att återkalla advokattiteln för en viss tid, kanske även interimistiskt. Man måste också fråga henne om de tycker att det har blivit bättre när det numera bara behövs tre års praktik för att bli advokat i stället för fem år som det var tidigare, sade Johan Pehrson till DN.

Tror inte att hon kan ”kallas”

Advokatsamfundet är dock ett oberoende organ som inte lyder under varken regering eller riksdag, även om stadgarna fastställs av regeringen. På fråga om Mia Edwall Insulander därför, i egenskap av samfundets generalsekreterare, formellt kan ”kallas” till justitieutskottet svarar hon:

– Nej inte mig veterligen.

Till Dagens Juridik säger hon att hon blev ”minst sagt förvånad” när hon nåddes av medieuppgifter om Johans Pehrsons vilja att kalla henne till utskottet.

– Jag blev minst sagt förvånad över den information jag fick i media om att Johan Pehrson vill ”kalla mig” till Justitieutskottet för utfrågning kring ett åtal som har väckts mot två personer som sedan länge är uteslutna ur Advokatsamfundet. Som Johan Pehrson borde veta är Advokatsamfundet ett oberoende organ som inte lyder under vare sig regering eller riksdag. Oberoende advokatsamfund är en grundsten i varje demokratisk rättsstat och det känns märkligt att behöva tydliggöra det för en tillförordnad partiledare, som dessutom är utbildad jurist.

”Mycket svepande uttalande”

Mia Edwall Insulander också kritisk till Johan Pehrsons påstående om att ”man inte kan utesluta att en del brottslig verksamhet kan ledas via möten på anstalter”.

– När det gäller Pehrsons påstående kan jag bara upprepa vad jag tidigare sagt om att det är ett mycket svepande uttalande som saknar konkret substans. Jag har svårt att förstå på vilken grund Johan Pehrson, utifrån två personer som sedan länge är uteslutna ur Advokatsamfundet, påstår att en del brottslig verksamhet leds via möten på anstalter. Det spär tyvärr på ett obefogat misstroende mot hela advokatkåren och kan riskera att negativt påverka de viktiga rättigheter som misstänkta personer måste ha.

Kommer om utskottet bjuder in mig

Hon säger dock att hon gärna svarar på frågor och under åren har haft en rad möten med Justitieutskottet och andra utskott där man diskuterat aktuella frågeställningar. Senast för ett år sedan var hon på plats och informerade om deras disciplinverksamhet.

– Advokatsamfundet och Justitieutskottet hade senast för drygt ett år sedan ett sådant möte där vi bland annat informerade om disciplinnämndens verksamhet, disciplinpåföljder och den advokatetiska regleringen, liksom om hot och våld mot advokater, vikten av bibehållande av ett oberoende advokatväsende, kontroll av advokaters ersättningar, med mera.

Hon säger vidare att hon kommer att komma om utskottet bjuder in henne.

– Absolut – om Justitieutskottet bjuder in mig. Det är viktigt att svara på frågor och informera om samfundets arbete och det aktiva arbetet vi gör för att upprätthålla advokatetiken och förtroendet för advokaterna. (av WILLIAM ERIKSSON)

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/mia-edwall-insulander-om-pehrsons-utspel-minst-sagt-forvanad/?utm_campaign=220611&utm_medium=email&utm_source=apsis

Posted by SweDutch

Lämna ett svar