Malmö stad konkurrerar ut privata aktörer – ”Cyniskt spel”

Källa: nyhetsbrev Arbetsmarknadsnytt 2020.08.13 av Henrik Sjögren.

Malmö stad sparkar ut sina entreprenörer inom skötsel av parker, gator och torg. I stället tar de in de statligt supersubventionerade extratjänsterna – i strid mot Arbetsförmedlingen regelverk.

Regeringen fortsätter att pumpa ut miljarder till de hårt kritiserade extratjänsterna, trots att Arbetsförmedlingen aviserade att lägga ner dem redan i januari 2019. Och trots att resultatet har varit mycket blygsam – endast fem procent av deltagarna får ett riktigt jobb efter att åtgärden är avslutad, visar Riksdagens utredningstjänst.

Nu använder Malmö stad dessutom det statliga stödet för att konkurrera ut privata aktörer inom parkförvaltning – med coronapandemin som ursäkt. Detta trots att reglerna säger att extratjänsterna inte får konkurrera ut redan befintliga arbetstillfällen hos arbetsgivaren och att de inte får konkurrera med tjänster på en marknad.

Ett cyniskt spel

– Det är inte något annat än ett cyniskt spel för att skyffla över kommunens kostnader på staten, säger Edward Hamilton på Svenskt Näringsliv.

Extratjänsterna har visat sig bli en av dyraste arbetsmarknadspolitiska åtgärder Sverige någonsin haft. Åtgärden innebär att arbetsgivare inom offentlig sektor får 100 procent ersättning av staten för att anställa en nyanländ invandrare eller någon annan som står långt från arbetsmarknaden. Utöver detta får arbetsgivaren ett handledarstöd, vilket gör att ersättningen från staten till och med blir strax över 100 procent per anställd.

Miljardrullning av statliga pengar

Men inte nog med det. Regeringen införde strax efter åtgärdens sjösättning dessutom en bonus till kommuner som är extra flitiga med att anlita extratjänster. Sammanlagt har extratjänsterna kostat staten runt 10 miljarder årligen, och lägger man till kommunbonusen blir kostnaden runt 12 miljarder.

– Mång kommuner har inte missat tillfället att använda denna möjlighet att få pengar från staten – och i många fall har de tyvärr missbrukat den, säger Edward Hamilton.

Media har rapporterat hur många kommuner, som till exempel Gävle och Malmö, har använt åtgärden för slippa den tunga kommunala bördan att betala försörjningsstöd (det som tidigare hette socialbidrag) till sina arbetslösa invånare, och genom att anställa dem på extratjänster skyfflar man i stället över kostnaden på staten.

Hårt kritiserad reform

I Gävle visade det sig att bara en av tre som anställdes i extratjänster fick några riktiga arbetsuppgifter eller ens någon riktig arbetsplats att gå till, rapporterade Di. De övriga hade helt enkelt ingen arbetsuppgift, eller ens någon arbetsplats att gå till, utan fick hållta på kommunens arbetsmarknadskontor, säger Edward Hamilton.

I Malmö blev situationen ännu konstigare, rapporterade Arbetsmarknadsytt. M och KD-budgeten, som röstades igenom i december 2018, innebar stora nedskärningar i arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen ansåg det nödvändigt att stoppa de dyra extratjänsterna.

Då fick Malmö stad bråttom. De panikrekryterade 500 personer innan tjänsten skulle upphöra och skulle på så sätt spara 48 miljoner åt staden. Men i början av januari hade hela 128 anställda i extratjänster inte någon arbetsplats att gå till.

Men extratjänsterna försvann aldrig. De finns alltjämt kvar i regeringens program för arbetsmarknadspolitiska insatser. Faktiskt så mycket som 30 procent av hela programanslaget.

– Trots att extratjänsterna är dokumenterat dyra och ineffektiva så går 30 procent av programinslaget till extratjänster, till en kostnad av 2,8 miljarder enligt Arbetsförmedlingens prognos, säger Edward Hamilton.

Malmö stad bryter mot reglerna

Och Malmö tycks fortsätta att missbruka åtgärden genom att skyffla över kostnaderna från kommunen till staten. I ett pressmeddelande den 12 juni meddelade Malmö stad att de har beslutat att avbryta upphandlingen av entreprenörer för drift och underhåll för Malmös offentliga ytor. Arbetsuppgifterna ska ersättas med – extratjänster.

Men detta bryter mot regelverket för extratjänster. Tjänsten får inte konkurrera ut redan befintliga jobb. På Arbetsförmedlingens hemsida står det följande om reglerna för en arbetsgivare att använda extratjänster. ”Extratjänster kan beviljas inom […] kommunala och statliga myndigheter under förutsättning att anställningen inte är inom verksamhet som erbjuder varor eller tjänster på en marknad”.

Men detta struntar Malmö stad i. Enligt pressmeddelandet ska förvaltningen nu skötas av Malmö stads egen personal. Coronapandemin ska enligt pressmeddelandet vara anledningen nyordningen.

– Ingen kunde förutse en pandemi när vi påbörjade den här upphandlingen och vilka ekonomiska följder den får. I samband med beslutet att låta staden utföra arbetet istället för att upphandla tjänsten har vi också höjt ambitionen för renhållning, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd för teknik och service i pressmeddelandet.

Och för att klara bemanningen ska de anställa arbetslösa.

– Det är viktigt fler får chansen att stå på egna ben. De här jobben kommer att bli ett bra första steg in på arbetsmarknaden för många. I spåren av Coronapandemin tvingas vi till nya tillfälliga lösningar, och den här modellen används redan med stor framgång i andra kommuner. Att arbeta ännu hårdare för att färre Malmöbor ska tvingas leva på försörjningsstöd är bra både för den enskilde och för Malmö, säger Joel Laguna (L), vice ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden i pressmeddelandet.

”Illa att utnyttja coronakrisen”

Men pressmeddelandet ger inte svar på vart alla de som har varit anställda på entreprenörföretagen ska ta vägen när kommunen säger upp avtalen.

Edward Hamilton tycker att det är mycket illa att använda coronakrisen som förevändning för att lägga över sina kostnader på staten.

– Att använda en allvarlig pandemi som ursäkt för att slippa kostnader för försörjningsbördan är både cyniskt och ett brott mot regelverket, säger Edward Hamilton.

Sedat Arif är socialdemokratiskt kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst. Han håller inte med om att användandet av extratjänster missbrukas.

– Vi kommer att använda extratjänster, men vi vet inte i vilken omfattning ännu. Facket har varit tydliga med att de inte ska konkurrera med ordinarie tjänster, säger han.

Enligt Arbetsförmedlingens regler så får extratjänster endast beviljas under förutsättning att anställningen inte är inom en verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad. Men det gör ju detta?
– Ja… Men jag utgår från att juristerna har kollat på detta. Vi kommer också i dialog med facket kolla på de juridiska aspekterna. Men jag har inte fått några signaler om att vi inte skulle kunna ha några extratjänster i det här fallet

Så du tycker inte att detta strider mot regelverket?
– Jag har inte fått någon sådan information. Men om det framkommer något sådant så får vi väl hantera det. Men det handlar inte bara om extratjänster. Det handlar om andra åtgärder också. Vi kommer också ha många ordinarie anställningar. I vilken omfattning vet vi inte ännu.

Ni säger att en av avsikterna är att minska arbetslösheten. Men vad händer med de anställda på de företag som nu inte kommer att upphandlas?
– De kanske hade blivit arbetslösa i alla fall även om de inte hade vunnit upphandlingen. Det är ju inte säkert att samma företag hade vunnit upphandlingen. Bara för att vi tar hem det så innebär det inte att just den entreprenören skulle få jobbet. Men även dessa människor kommer kunna söka jobben.

Kritik har riktats från bland annat Svenskt Näringsliv som menar att Malmö stad bara försöker skyffla över kostnaderna för försörjningsstöd på staten.
– Jag ser inte någon sanning i det. Det handlar om att människor som är inaktiva ska få en vettig aktivitet och därav lära sig ett yrke och sedan lättare komma in på den ordinarie arbetsmarknaden, säger Sedat Arif.

https://www.arbetsmarknadsnytt.se/allmanna_nyheter/malmo-stad-konkurrerar-ut-privata-aktorer-cyniskt-spel_777891.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2020-08-13&utm_campaign=nbamn

Posted by SweDutch

Lämna ett svar