Lufttankning spar bränsle i civilflyget

Källa: nyhetsbrev NyTeknik 2015.03.31
Tanka flygplanet fullt först när det är i luften. Det spar 20 procent bränsle visar en studie.

Att starta ett fulltankat flygplan för en långflygning är onödigt bränsleslöseri hävdar forskare inom projektet Recreate. Tanka flygplanet först när det kommit upp på hög höjd så blir det möjligt att spara upp till 20 procent bränsle.

Med stora tankflygplan skulle upp till fem passagerarplan kunna tankas i luften enligt konceptet Cruise-Feeder. Tankplanen ska ligga vid viktiga flygleder, för Atlanttrafiken exempelvis öster om Kanada och söder om Grönland.
Mer spektakulära idéer är att låta gigantiska kärnreaktordrivna flygplan kretsa kring jorden och i luften ta ombord och lämna ifrån sig passagerare till mindre plan som landar på destinationsorten.
Forskarna tror dock att det kan dröja innan ett ….
sådant Science-Fiction-liknande projekt vinner acceptens hos resenärerna.
I projektet Recreate deltar nio europeiska universitet under ledning av nederländska flyg- och rymdlaboratoriet NLR.
http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/flygplan/article3897489.ece?anp_mid=14644705&anp_rid=435462700

Posted by SweDutch