Luftrenare dödar på tio minuter

En ny luftrenare oskadliggör hela 99,9 procent av H5N1-viruset, mer känt som fågelinfluensa. Metoden, som bygger på positiva och negativa joner, biter på ytterligare 26 skadliga mikrober.
För tre år sedan visade japanska Sharp upp ett nytt vapen i kampen mot fågelinfluensan. Luftrenaren Plasmacluster eliminerade då 99 procent av luftburet H5N1-virus, som orsakar den fruktade fågelinfluensa. Nu har företaget vässat prestandan och säger sig oskadliggöra hela 99,9 procent av viruset på tio minuter.
Metoden går ut på att släppa ut positiva vätejoner (H+) och negativa syrejoner (O2-) i luften.
Då börjar jonerna genast flocka sig kring mikroorganismer och bilda hydroxylradikaler (OH). Dessa skadar proteiner på ytan av mikroorganismerna, som därmed oskadliggörs.
Den nya versionen av luftrenaren ger jonkoncentrationer på 50 000 joner per kubikcentimeter, att jämföra med den äldre versionens koncentration på 7 000 joner per kubikcentimeter.
Testerna har gjorts i samarbete med brittiska Retroscreen Virology. Enligt forskarna fungerar metoden på ytterligare 26 olika skadliga mikroorganismer, exempelvis MRSA, sars och polio. De nya rönen ska presenteras i september vid BirdFlu2008, den första internationella konferensen om luftburna influensor.
När den uppgraderade luftrenaren kan nå marknaden framgår inte.
källa: ny teknik 200-08-29

Posted by SweDutch