Lemne: ”Regeringen fortsätter attackera äganderätten”

Källa: nyhetsbrev Svenskt Näringsliv  9.9.2016
Regeringen föreslår en lag om kvotering till bolagsstyrelser. Senast 2019 ska 40 procent av ledamöterna vara kvinnor, annars bötfälls bolagen. ”Det är ett ingripande i äganderätten och bidrar inte till att förbättra företagsklimatet i Sverige”, säger Carola Lemne, vd i Svenskt Näringsliv.
– Att regeringen säger att man kommer gå vidare och lägga ett förslag om kvotering till bolagsstyrelser är tyvärr väntat men ändå lika sorgligt. Det är ett ingripande i äganderätten och bidrar inte till att förbättra företagsklimatet i Sverige, säger Carola Lemne, vd i Svenskt Näringsliv.
– Vi såg i förra veckan hur regeringens utredning om företag inom välfärden vill reglera vad som är rimlig lönsamhet i privatägda företag.
Carola Lemne är djupt bekymrad över att attackerna mot äganderätten och det svenska näringslivet fortsätter även denna vecka. …. 

– Om regeringen menar allvar med att förbättra företagsklimatet och säkerställa fler investeringar och fler jobb i Sverige så borde man avstå från att begränsa rätten för ägare att leda sina företag, säger hon.

Fakta:
Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar och är i år 30,7 procent enligt Andra AP-fonden.
Ökningen sedan 2013 är 8 procentenheter då andelen var 22,7 procent.
Andelen kvinnliga chefer i Svenskt Näringsliv medlemsföretag ökar och är 37 procent, en ökning med 20 procentenheter sedan 1998.
Andelen kvinnor i näringslivet ligger konstant strax under 40 procent under samma period.
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kvotering/lemne-regeringen-fortsatter-attackera-aganderatten_655441.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2016-09-12&utm_campaign=nfsn&sid=820989434

Posted by SweDutch