Lagändring ger polisen möjlighet att söka efter okända gärningsmäns familj i DNA-register

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2019.01.28

Det kallas ”familjesökning”  och möjliggörs genom en ändring i Polisdatalagen. Polisen hoppas nu att det ska hjälpa dem att lösa fler grova brott. I DNA-registret finns i dag 163 000 profiler. 

Den tidigare Polisdatalagen uppörde att gälla vid årsskiftet, och ersattes med ”Lag om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område”. Det är i den som den utökade möjligheten att jämföra DNA-spår ges.

Kan söka efter närbesläktade
Om polisen hittar DNApå en brottsplats som de misstänker kommer från en gärningsperson kan de i polisens DNA-databas söka både efter en ”fullträff” men också efter om någon med ett närbesläktat DNA förekommer – och på så sätt kunna ringa in vem den misstänkta gärningspersonen är.

Metoden bygger alltså på att den okända gärningsmannen har en kriminell släkting som finns i ett DNA-register, men som kanske inte har något som helst att göra med det aktuella fallet.

I registret finns i dag drygt 163 000 DNA-profiler.

Flera ärenden redovisade
Anna Granlund är gruppchef på biologisektionen, typbestämning och DNA-registret på Nationellt Forensiskt Centrum, NFC.

– Vi har fått in runt fem ärenden och ett par av dem har vi redovisat tillbaka till polisen, säger hon.

Om de redovisade ärendena lett till polisen till någon misstänkt kan hon inte svara på.

”Måste finnas proportionalitet”
Hon berättar att de ”drar gränsen” för att genomföra familjesökningar vid ”grova brott”.

– Det handlar till exempel om spaningsmord och överfallsvåldtäkter. Det handlar ju om känslig personuppgiftsbehandling så det måste finnas en proportionalitet.

Lista med träffkandidater
Hon säger att resultatet av en sökning blir en lista, med olika personer – träffkandidater – som med olika grad av sannolikhet kan vara släkt med den person vars dna polisen skickat in.

– Föräldrar och barn har relativt lika dna, medan ett syskon kan ha väldigt olika. Så även om ett syskon till en misstänkt gärningsperson finns i dna-registret kan den personen hamna på sannolikhetsplats 2000, och vi har begränsat listorna till 50 träffkandidater, åtminstone i ett första steg.

Sedan är det upp till polisen att utifrån listan gå vidare och se om någon av träffkandidaterna kan vara släkt till den okända gärningspersonen.

Posted by SweDutch

Lämna ett svar