JK kritisk till att myndigheter ska få blockera webbplatser – ”rör statsskickets grunder”

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 19.9.2016
Den nya EU-förordningen om konsumenträtt inriktad på webben och den ”digitala ekonomin” ifrågasätts starkt av JK som vill se analyser av om reglerna ”är förenliga med grundlag och om förslaget berör statsskickets grunder”.

EU-kommissionen vill ersätta den nuvarande förordningen om konsumentskyddssamarbete med en ny förordning som är mer anpassad till den digitala ekonomin och den ökande handeln över gränserna inom EU.
De nationella myndigheter som har ansvar för konsumentskyddet ska enligt förslaget få en ”utökad minimiuppsättning befogenheter” för att kunna utreda och se till att lagstiftningen om konsumentskydd följs. 

Kunna stänga en webbplats
De utökade befogenheterna gäller också samarbete mellan ……
  myndigheter och möjligheter att ”avskräcka” företag från att överträda reglerna. Till exempel ska en myndighet kunna stänga en webbplats eller blockera en webbplats tillfälligt. Det är just detta som Justitiekanslern (JK) Anna Skarhed reagerar på och vill se analyser av.
Hon skriver:
”Det bör vidare analyseras i vad mån befogenheterna kring nedstängning av websidor är förenliga med grundlag och om förslaget berör statsskickets grunder.” 

Beslag och husrannsakan
Förordningen innehåller också förslag om total insyn, beslag och husrannsakan. JK vill se hur detta förhåller sig till rättegångsbalken och de svenska reglerna kring offentlighet och sekretess. JK anser också att de föreslagna befogenheterna är ”betydligt mer långtgående” än vad till exempel Konkurrensverket har. Förslaget ska mynna ut i en gemensam EU-förordning som ska tillämpas direkt i medlemsstaterna. I Sverige är det Konsumentverket som är den myndighet som är kontaktmyndighet enligt den nuvarande EU-förordningen. 

”Går för långt”
Även Civilutskotten har tidigare reagerat på samma förslag och ansett att det ”går för långt” och att det inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.
Utskottet har ansett att ”delar av förslaget kan strida mot den självständiga ställning som de svenska myndigheterna har enligt svensk grundlag”.
http://www.dagensjuridik.se/2016/09/jk-kritisk-till-att-myndigheter-ska-fa-blockera-webbplatser-ror-statsskickets-grunder?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Posted by SweDutch