Ingen start i höst – Sydvästlänkens invigning skjuts upp igen

Källa: nyhetsbrev NyTeknik 2020.09.24

På grund av pandemin kommer inte mångmiljardprojektet Sydvästlänkens södra del att stå klar för användning den 31 oktober som planerat. Nu räknar Svenska kraftnät med att den i stället tidigast kan tas i drift den 18 december.

På grund av restriktioner kopplade till covid-19 har leverantören GE Grid inte kunnat starta provdriften med de fyra omriktarstationerna enligt plan.

Företaget har genomfört lyckade fabrikstester och nu planeras fullskaletest på plats, som innebär att omriktarstationer ansluts till det svenska överföringsnätet.

Därefter behövs avslutande provdrift under en månad när de båda likströmslänkarna körs under normala driftförhållanden och som en del av stamnätet.

570 skarvar behövde bytas

Om allt visar sig fungera kommer förbindelsen att kunna tas i kommersiell drift den 18 december, uppger Svenska kraftnät.

Tanken med infrastruktursatsningen, som kostar sju miljarder kronor, är att möjliggöra ökad elöverföring från mellersta till södra Sverige.

Länken har försenats flera gånger och drabbades av ett svårt bakslag förra året när det upptäcktes att 570 skarvar i likströmskablarna behövde bytas ut. Enligt Svenska kraftnät har det tagit ett år att byta ut alla kabelskarvar, men arbetet avslutades i somras.

https://www.nyteknik.se/energi/ingen-start-i-host-sydvastlankens-invigning-skjuts-upp-igen-7001707?source=carma&utm_custom[cm]=381335690,33270&=

Posted by SweDutch

Lämna ett svar